Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v OLÚP, n. o. Predná Hora.

Prvých sedem mesiacov v roku 2022 „očami“ Odborného liečebného ústavu psychiatrického, n. o. Predná Hora.

Okrem faktu, že sme špecializovaná nemocnica na liečbu látkových a nelátkových závislostí a plne sa venujeme našim klientom v procese ich liečby, smerujeme pozornosť aj do vnútra, na našich zamestnancov. Prostredníctvom rôznym aktivít, tém a činností. To aké pestré to u nás tieto mesiace bolo Vám teraz prezradíme. Celoústavný športový deň. Marec pre nás nebol len „ďalším mesiacom v poradí“.… Čítať viac

Ako a čím všetkým je možné sa priblížiť k spokojnosti v živote?

Pokoj a spokojnosť človeka nie je mimo neho, ale v ňom samom. Anton Pavlovič Čechov, ruský dramatik a autor, lekár 1860 – 1904 Téma, na ktorú neexistuje jednoznačná odpoveď. Nikto sa asi nečuduje, že presný návod na spokojnosť nenájdeme. Samozrejme môžeme na internete a rôznych stránkach a sociálnych sieťach vidieť, čo nám iní ľudia odporúčajú,… Čítať viac

Svetový deň darovania krvi. Prečo darovať krv?

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v roku 2005 vyhlásila 14. jún za Svetový deň darcov krvi.  Každoročne ho okrem WHO koordinujú aj Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Medzinárodná federácia krvi a Medzinárodná spoločnosť pre transfúziu krvi. Jeho snahou je upriamovať povedomie verejnosti na každodenných hrdinov a tiež na neustálu potrebu pravidelného a bezplatného darcovstva krvi vo… Čítať viac

Workoholizmus – najkrajšia závislosť?

   K workoholizmu, tzv. závislosti na práci mali blízko už kalvinisti. Ich stará filozofia hlásala, že človek môže byť prostredníctvom práce spasený a naopak, časté zábavy vedú k jeho zatrateniu. Aj judaizmus veľmi kladne hodnotí prácu. Príkladom ťažkého workoholika bol francúzsky spisovateľ Honoré de Balzac, ktorý začínal už od polnoci a aby vládal pracovať, pil veľké množstvo čiernej… Čítať viac

Je len jedna Zem, preto si ju chráňme!

     5. júna si pripomíname Svetový deň životného prostredia. Myšlienkou tohto dňa je upozorniť svetovú verejnosť na problematiku ochrany životného prostredia a zároveň upriamiť pozornosť na obnovu ekosystémov, ako aj na potrebu riešiť problémy v oblasti životného prostredia. Ako chrániť našu Zem?       Je to nekonečný proces enviromentálnych aktivít zameraný napríklad na eliminovanie znečistenia vôd a ovzdušia, ochranu… Čítať viac

Svetový deň bez tabaku – prečo prestať fajčiť?

Podľa vyhlásenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je 31.máj každoročne Svetovým dňom bez tabaku. Kampaň si v roku 2022 stanovila cieľ poukázať na zničujúci dopad tabakového priemyslu na naše životné prostredie. Jeho škodlivý vplyv je obrovský a stále narastá, čím plytvá vzácnymi zdrojmi, narúša ekosystémy našej planéty a negatívne prispieva k zmene klímy. Okrem toho tabak každoročne zabíja viac… Čítať viac

Svetový deň včiel: „Pokiaľ by zmizli na zemi včely, ostávajú ľuďom len štyri roky života.“ A. Einstein

Svetový deň včiel oslavujú včelári každý rok 20. mája v deň narodenia Antona Janšu, ktorý bol zakladateľom moderného včelárstva a prvým riaditeľom včelárskej školy vo Viedni. Vedeli ste o tom, že až 90 percent druhov rastlín vo svete je závislých na opeľovaní živočíchmi? Väčšinu rastlín opeľuje cca 30-tisíc rôznych druhov včiel. Včely sú považované za najusilovnejšie tvory,… Čítať viac

Medzinárodný deň rodiny „Aby deti otca mali, aby mali mamu.“

Valné zhromaždenie OSN 20. septembra 1993 vyhlásilo 15. máj za Medzinárodný deň rodiny (International Day of Families). Pri príležitosti tohto dňa OSN povzbudzuje vlády a  krajiny, aby venovali pozornosť téme rodiny a realizovali pro-rodinné projekty. Rodina je pre Slovákov najdôležitejšou hodnotou, ktorá si zaslúži podporu i uznanie. Zdravá rodina založená manželstvom muža a ženy, ktorí s láskou… Čítať viac

Poďakuj sestre!

      Úspešne napĺňať rolu sestry je náročným poslaním, preto si práca zdravotnej sestry vyžaduje nielen mať potrebné vedomosti, zručnosti ale mať aj schopnosť prijímať pacientov takí akí sú, snažiť sa rešpektovať a tolerovať ich  potreby a ich individualitu.   Povolanie sestra je náročné povolanie, ktoré  spočíva v pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú. Často je práca sestry aj riziková,… Čítať viac

Prednohorské dni 2022

Dňa 28. 04. 2022 sa v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom, n. o. Predná Hora konala konferencia na ktorú prijali pozvanie odborníci z praxe. Téma tohtoročných Prednohorských dní „Celostný manažment závislého pacienta s hepatitídou C v predliečebnej, liečebnej a poliečebnej starostlivosti.“ zaručila mnoho podnetných príspevkov od významných odborníkov, ktorí svojimi poznatkami naštartovali ďalší vývoj riešenia danej… Čítať viac