Návrh na liečbu
Na tomto mieste si môžte stiahnuť vzor tlačiva "Návrh na liečbu"
Ponuka pracovných miest
Preferujeme flexibilitu v prac.-práv. vzťahoch a konkurencie- schopnosť na trhu práce
Doliečovanie 2019 - terciárna prevencia v OLÚP, n.o.
Termíny najbližšieho stretnutia ....
 

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o. Predná Hora dňom 25. 05. 2018 ustanovil zamestnanca zodpovedného za monitorovanie súladu ochrany osobných údajov dotknutých fyzických osôb s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov v spojitosti so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Odborný liečebný ústav psychiatricky n. o. Predná Hora
Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126
049 01  Muráň
IČO: 37954920


Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:
Mgr. Katarína Ďurejová
Kontakt: +421 58 4866 162
Email: zodpovednaosoba@olup-prednahora.sk

Korešpondenčná adresa na doručovanie písomností je totožná s adresou prevádzkovateľa.

 

 
O NÁS   ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ   PACIENTOM   PREVENCIA     OSTATNÉ SLUŽBY   INFORMÁCIE   FOTOGALÉRIA   ZMLUVY    
COPYRIGHT © OLUP-PREDNAHORA.SK 2011 designed by Artlandia