Návrh na liečbu
Na tomto mieste si môžte stiahnuť vzor tlačiva "Návrh na liečbu"
Ponuka pracovných miest
Preferujeme flexibilitu v prac.-práv. vzťahoch a konkurencie- schopnosť na trhu práce
Doliečovanie 2019 - terciárna prevencia v OLÚP, n.o.
Termíny najbližšieho stretnutia ....
 

FAQ

FAQ - odpovede na najčastejšie kladené otázky:


1. Ako mám postupovať, keď chcem  k Vám nastúpiť na liečbu?   

Návštívte ambulantného psychiatra, vypíše Vám návrh na liečbu, návrh odošle do nášho zariadenia.
Ak Vám vo Vašom regióne odmietnu vystaviť  návrh na liečbu u nás – kontaktujte nás na mailovej adrese olup@olup-prednahora.sk

2.Aký je ďalší postup?
Návrh sa odošle na schválenie revíznemu lekárovi príslušnej zdravotnej poisťovne, po obdržaní súhlasu Vám bude poslaná pozvánka na liečbu s konkrétnym termínom nástupu. Okrem ZP Dôvera. (Pozn.- pri pacientoch ZP Dôvera sa pozvánka posiela automaticky po prijatí návrhu.) Pacientov na liečenie pozývame kontinuálne podľa voľnej lôžkovej kapacity, t. č. bez čakacích lehôt.

3.Ako dlho trvá, kým sa zdravotná poisťovňa vyjadrí k súhlasu k liečbe?      
Je to v kompetencii zdravotnej poisťovne, ale zvyčajne do 14 max. do 30 dní. Po doručení návrhu sa môžete o ďalšom  priebehu informovať. Dôležité je, aby ste nemali v poisťovni nedoplatky. 

4.Ako dlho trvá liečba?
-látkové závislosti (drogy, alkohol) = 3 mesiace
-nelátkové (pat. hráčstvo, internet, nakupovanie, mobil,...) = 3 mesiace


5. Je liečba hradená zdravotnou poisťovňou alebo sa za ňu platí?
V prípade, že je liečba schválená ZP, tak je v plnej výške hradená ZP.

6.Chcem si overiť, či už máte v evidencii môj návrh na liečbu?
Nech sa páči, konkrétne  informácie o konkrétnom  návrhu Vám poskytne administratívna pracovníčka pre sociálnu službu, Mgr. Sokolová (058/4866 111).

7.Ako môžem urýchliť odsúhlasenie liečby zdravotnou poisťovňou?
Je to v kompetencii ZP, možte kontaktovať ZP, prípadne ak máte nedoplatky, odporúčame Vám, dohodnite si ich vyrovnanie.

8.Máte momentálne voľné miesto? A kedy môžem nastúpiť?
Nech sa páči, informácie Vám poskytne p. Tomlainová (058/4866 111).

9.Potrebujem byť prijatý okamžite, aký mám zvoliť  postup?
Máte možnosť využiť edukačné služby, viac infromácií Vám poskytne námestníčka riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť, MUDr. Kvetková (058/4866 111).

10. Ako je možné doniesť k Vám príbuzného, keď on sa liečiť nechce?
Liečba je dobrovoľná a s hospitalizáciou v zariadení klient musí súhlasiť, v opačnom prípade nie je možné ho prijať.

11. Môžem do Vášho zariadenia nastúpiť aj keď nemám 18 rokov?
Nie, podmienkou k prijatiu do nášho zariadenia je dosiahnutý vek 18 rokov.

12. Je možné zmeniť si termín nástupu pri dobrovoľnej liečbe?
Áno, termín je možné zmeniť. Nech sa páči, bližšie informácie Vám poskytne p. Tomlainová (058/4866 111). 
O NÁS   ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ   PACIENTOM   PREVENCIA     OSTATNÉ SLUŽBY   INFORMÁCIE   FOTOGALÉRIA   ZMLUVY    
COPYRIGHT © OLUP-PREDNAHORA.SK 2011 designed by Artlandia