Návrh na liečbu
Na tomto mieste si môžte stiahnuť vzor tlačiva "Návrh na liečbu"
Ponuka pracovných miest
Preferujeme flexibilitu v prac.-práv. vzťahoch a konkurencie- schopnosť na trhu práce
Doliečovanie 2019 - terciárna prevencia v OLÚP, n.o.
Termíny najbližšieho stretnutia ....
 

Zamestnanecké výhody (benefity)

Pracovné prostredie a BOZP:
1. samostatné  pracovne  pre zamestnancov (max. 2 zamestnanci v pracovni)
2. samostatné  pracovné stanice na PC
3. neobmedzený prístup na internet
4. neobmedzená komunikácia cez intranet (vlastná e-mailová schránka)
5. sieťová verzia PC (prístup k dokumentácii podľa užívateľských práv, sieťové využívanie SW)
6. zmodernizované pracovne a šatne zamestnancov na každom oddelení
7. hygienická očista zamestnancov na konci riadnej pracovnej zmeny bez nadpracovania  prac. času


Finančné benefity :

1.Mzdový predpis, sociálny fond vypracovaný nad rámec zákonných nárokov v položkách:
-  neaktívna pohotovosť mimo pracoviska
-  odmena pri životnom jubileu (50 rokov veku)
-  motivačné zložky mzdy - odmeny podľa stanovených kritérií
-  tvorba sociálneho fondu nad zákonom stanovenú minimálnu výšku
2. 13, 14 plat  (dovolenkový a vianočný príspevok)
3. príspevok na DDS (3. pilier v ING Tatry Sympatia) vo výške 2 % z hrubej mzdy všetkým zamestnancom

Ostatné benefity:
1. poskytnutie mobilného telefónu s preplatením zmluvného paušálu bez sledovania súkromných hovorov za minimálnu spoluúčasť (4 €)
2. možnosť využívať telefón – pevnú linku na súkromné účely s následným vyúčtovaním súkromných hovorov
3. možnosť používania služobného vozidla na súkromné účely
4. pružná pracovná doba na pracoviskách, kde to dovoľuje povaha vykonávanej práce
5. vopred presne rozvrhnutá pracovná doba u pracovných režimov na celý kalendárny rok
6. preventívne lekárske prehliadky u zamestnancov v skupine rizika 2 raz za 3 roky
7. poskytovanie OOPP na konci roka nad rámec predpísaných OOPP
8. zabezpečenie pitného režimu v hodnote 3 €/zam./mesiac
9. možnosť nákupu v bufete cez pracovnú dobu
10. umožnené sústavne vzdelávanie zamestnancov cez pracovnú dobu
11. pravidelné  interné vzdelávanie zamerané na mäkké zručnosti cez pracovnú dobu    
12. možnosť zvyšovania kvalifikácie zamestnancov uzavretím dohody o zvyšovaní kvalifikácie
13. realizácia sociálneho programu pre zamestnancov (narodeniny, svadba, narodenie dieťaťa, deň žien,  športový deň)
14. možnosť využitia knižnice, telocvične a posilňovne

 

 

 
O NÁS   ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ   PACIENTOM   PREVENCIA     OSTATNÉ SLUŽBY   INFORMÁCIE   FOTOGALÉRIA   ZMLUVY    
COPYRIGHT © OLUP-PREDNAHORA.SK 2011 designed by Artlandia