Návrh na liečbu
Na tomto mieste si môžte stiahnuť vzor tlačiva "Návrh na liečbu"
Ponuka pracovných miest
Preferujeme flexibilitu v prac.-práv. vzťahoch a konkurencie- schopnosť na trhu práce
Doliečovanie 2018 - terciárna prevencia v OLÚP, n.o.
Termíny najbližšieho stretnutia ....
 

Všeobecné informácie pre uchádzačov


Ak máte záujem pracovať v našom zdravotníckom zariadení, prosíme žiadosť o prijatie do pracovného pomeru so štruktúrovaným životopisom posielať:

 •  poštou na adresu:
  OLÚP, n. o. Predná Hora
  Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126
  04901 Muráň
 • alebo mailom : olup@olup-prednahora.sk


Termín výberového konania Vám oznámime písomne, prípadne e-mailom, telefonicky.


V žiadosti o prijatie do zamestnania by mali byť minimálne uvedené :


 • osobné údaje, adresa a telefonický kontakt, príp. e-mailová adresa
 • pracovná pozícia, o ktorú sa uchádzate
 • dosiahnuté vzdelanie, príp. odborná prax
 • znalosti a zručnosti
 • termín možného nástupu

  Súčasťou žiadosti je :
 • profesijný životopis, príp. motivačný list
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z.Z. o ochrane osobných údajov s nasledovným textom :

  Týmto dávam súhlas so spracovaním, správou a archiváciou mojich osobných údajov na dobu jedného roka v OLÚP n. o. Predná Hora, v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie a pre účely ďalšieho spracovania.

  ............... podpis dotknutej osoby  Ďakujeme, že ste prejavili záujem pracovať v našej organizácii.

  Osobné údaje budú po uplynutí jedného roku zlikvidované v zmysle uvedeného zákona.

  Kontaktná osoba:
  Dagmar Bírová, referent PaM
  Tel.: 058/4866140,111
  Fax: 058/4866200
  Mail: dagmar.birova@olup-prednahora.sk

 

 
O NÁS   ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ   PACIENTOM   PREVENCIA     OSTATNÉ SLUŽBY   INFORMÁCIE   FOTOGALÉRIA   ZMLUVY    
COPYRIGHT © OLUP-PREDNAHORA.SK 2011 designed by Artlandia