Návrh na liečbu
Na tomto mieste si môžte stiahnuť vzor tlačiva "Návrh na liečbu"
Ponuka pracovných miest
Preferujeme flexibilitu v prac.-práv. vzťahoch a konkurencie- schopnosť na trhu práce
Doliečovanie 2019 - terciárna prevencia v OLÚP, n.o.
Termíny najbližšieho stretnutia ....
 

Zákazky, ktoré sa zadávajú postupom v zmysle § 9 ods. 9 zákona

OLÚP, n.o. Predná Hora ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. d), v súlade s ustanovením § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, dňa 10.2.2014 vyhlási verejné obstarávanie na dodanie týchto predmetov zákaziek (podrobnejšie informácie získate na sekretariáte OLÚP,n.o. Predná Hora, tel. 058/4866 100, mail: olup@olup-prednahora.sk ):

por. č.

Názov predmetu zákazky

Víťazný uchádzač - zmluva

Pozn.

 1.

 Športový tovar a výbava

 Sport Retter

Spišská Nová Ves

 ukončené

 2.

 Vybavenie na vonkajšie a halové športy

 Adara Slovakia

Hlohovec

 ukončené

 3.

 PC technika určená na prednáškové aktivity

 Soitron, s.r.o.

Bratislava

 ukončené
 
O NÁS   ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ   PACIENTOM   PREVENCIA     OSTATNÉ SLUŽBY   INFORMÁCIE   FOTOGALÉRIA   ZMLUVY    
COPYRIGHT © OLUP-PREDNAHORA.SK 2011 designed by Artlandia