Návrh na liečbu
Na tomto mieste si môžte stiahnuť vzor tlačiva "Návrh na liečbu"
Ponuka pracovných miest
Preferujeme flexibilitu v prac.-práv. vzťahoch a konkurencie- schopnosť na trhu práce
Doliečovanie 2019 - terciárna prevencia v OLÚP, n.o.
Termíny najbližšieho stretnutia ....
 

Zákazky, ktoré sa zadávajú postupom v zmysle § 9 ods. 9 zákona

OLÚP, n.o. Predná Hora ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. d), v súlade s ustanovením § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, dňa 13.12.2013 vyhlási verejné obstarávanie na dodanie týchto predmetov zákaziek (podrobnejšie informácie získate na sekretariáte OLÚP,n.o. Predná Hora, tel. 058/4866 100, mail: olup@olup-prednahora.sk ):


por. č.

Názov predmetu zákazky

Víťazný uchádzač - zmluva

Pozn.

 1.

 Osobný automobil

 Autonova s.r.o. Poprad

 ukončené

 2.

 Kancelárske potreby a tonery

 Papera, s.r.o.
Banská Bystrica

 ukončené
OLÚP, n.o. Predná Hora ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. d), v súlade s ustanovením § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, dňa      6.12.2013 vyhlási verejné obstarávanie na dodanie týchto predmetov zákaziek (podrobnejšie informácie získate na sekretariáte OLÚP,n.o. Predná Hora, tel. 058/4866 100, mail: olup@olup-prednahora.sk ):

por. č.

Názov predmetu zákazky

Víťazný uchádzač - zmluva

Pozn.

 1

Ekonomické služby, služby v oblasti vedenia účtovných kníh a vypracovávanie daňových priznaní

 Ing. Alexandra Hurajtová Poprad

 ukončené

 2

Služby pre oblasť informačných technológií, oprava a údržba dátových sietí, správa a zálohovanie dát

Ján Boggero
Liptovský Mikuláš

ukončené

 3

Poradenské služby pre oblasť infraštruktúry, efektívneho využitia energie, ekonomiky stavebníctva a konzultačné inžinierske služby

Slovreviz,s.r.o. Poprad

ukončené

 4

Výkon supervízie psychoterapeutických činností

Psychopulz, s.r.o.
Hlohovec

ukončené

 5

Výkon supervízie psychodiagnostických činností

Psychagogia,s.r.o.
Liptovský Mikuláš

ukončené

 6

Činnosť dopravnej psychológie

Mgr. Ondrej Kolesár
Banská Bystrica

ukončené

 7

Výkon psychoterapeutických činností

Mgr. Ján Záskalan-Mind Soltions Banská Bystrica

ukončené

 8

Výkon psychodiagnostických činností

Mgr. Ján Záskalan-Mind Soltions Banská Bystrica

ukončené

 

 9

Farmaceutické výrobky a lieky ATC skupín (A,B,C,D,G,H,J,L,M,P,R,S,V,)

hc&ph, s.r.o.
Bratislava

ukončené

 10

Lieky na nervový systém N01-N07

hc&ph, s.r.o.
Bratislava

ukončené

 11

Diagnostiká a zdravotnícky materiál

  hc&ph, s.r.o.
Bratislava

 ukončené
OLÚP, n.o. Predná Hora ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. d), v súlade s ustanovením § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, dňa      28.11.2013 vyhlási verejné obstarávanie na dodanie týchto predmetov zákaziek (podrobnejšie informácie získate na sekretariáte OLÚP,n.o. Predná Hora, tel. 058/4866 100, mail: olup@olup-prednahora.sk ): 
 

por. č.

Názov predmetu zákazky

Víťazný uchádzač - zmluva

Pozn.

 1

 Mlieko a mliečne výrobky

 GRM Trade,s.r.o., Rožňava

 ukončené

 2

 Mrazené výrobky

 Ryba Košice,
spol. s r.o.

 ukončené

 3

 Ovocie a zelenina

 Lunys Poprad

 ukončené

 4

 Pekárske výrobky

 Duffi, s.r.o.
Rimavská Sobota

 ukončené

 5

 Potraviny - cestoviny, pochutiny, sterilizované, tuky a vajcia

 Sintra Poprad

 ukončené

 6

 Mäsá bravčové a hovädzie

 Tauris, a.s.
Rimavská Sobota

 ukončené

 7

 Mäsové výrobky

 Mäsokombinát Nordsvit,s.r.o. Svit

 ukončené

 8

 Čistiace a dezinfekčné prostriedky   a ostatné produkty na čistenie a dezinfekciu

 Hagleitner Hygiene Slovensko Bratislava

 ukončené

 

 

 

 
O NÁS   ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ   PACIENTOM   PREVENCIA     OSTATNÉ SLUŽBY   INFORMÁCIE   FOTOGALÉRIA   ZMLUVY    
COPYRIGHT © OLUP-PREDNAHORA.SK 2011 designed by Artlandia