Návrh na liečbu
Na tomto mieste si môžte stiahnuť vzor tlačiva "Návrh na liečbu"
Ponuka pracovných miest
Preferujeme flexibilitu v prac.-práv. vzťahoch a konkurencie- schopnosť na trhu práce
Doliečovanie 2019 - terciárna prevencia v OLÚP, n.o.
Termíny najbližšieho stretnutia ....
 

aktuálne

OLÚP, n. o. Predná Hora informuje o aktuálne realizovanom projekte:

Výmena skúsenosti a šírenie dobrej praxe v oblasti riadenia kvality služieb pre užívateľov psychoaktívnych látok

   


Poskytovateľ finančnej dotácie:  
         
Ministerstvo zdravotníctva SR                                                                        

Poskytnutá dotácia:
31 424,00 EUR  

Účel použitia finančnej dotácie:
Využitie predchádzajúcich skúseností slovenských a zahraničných renomovaných pracovísk zaoberajúcich sa diagnostikou a liečbou závislostí na zvýšenie predliečebnej, liečebnej a následnej starostlivosti o závislých a rozvoj odboru adiktológie na Slovensku.

Realizácia projektu:
8/2018 - 12/2018

Cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je vypracovanie metodického materiálu štandardov odbornej spôsobilosti pre zariadenia a programy poskytujúce odborné služby problémovým užívateľom a závislým od návykových látok, pomocou odborovej a medzinárodnej spolupráce špecialistov.
 

Prioritné oblasti:
-aktivity zamerané na odborne garantovanú liečbu, harm-reduction a resocializácie – analýza súčasného stavu adiktologických služieb na Slovensku a stretnutie pri okrúhlom stole na adiktologické témy    

-odborné stretnutia pracovníkov pôsobiacich v drogovej problematike – výmena odborných skúsenosti na medzinárodnej úrovni (Klinika adiktológie 1. LK a VFN Praha, Psychiatrická liečebňa Červený Dvúr), organizovanie cielených podujatí, odborných fór a diskusií k drogovej problematike                          

-šírenie protidrogovej osvety - odborné stretnutie pracovníkov pôsobiacich v drogovej problematike na Slovensku, prepojenie štandardov a súčasnej legislatívy, certifikácia a akreditácia využívania štandardov.

Cieľová skupina projektu:    

 - odborníci OLÚP, n.o. Predná Hora a odborníci zahraničných zariadení s podobným zameraním (Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN Praha, Česká republika a Psychiatrická liečebňa Červený dvúr, Česká republika)

 - zástupcovia špecializovaných zariadení na primárnu prevenciu závislosti (OZ Odyseus Bratislava, OZ Prima Bratislava, OZ Storm Nitra)  

 - zástupcovia špecializovaných psychiatrických zariadení (CPLDZ Košice, CPLDZ Hraničná Bratislava, CPLDZ Banská Bystrica, CPLDZ Žilina)

- zástupcovia odborných tímov zameriavajúcich sa na doliečovacie aktivity (resocializačné zariadenia, chránené bývanie, A-kluby).            


Miesto realizácie projektu:
-
OLÚP, n. o. Predná Hora, okres Revúca, Banskobystrický kraj

- Klinika Adiktologie 1. LF a VFN Apolinářská 4, Praha

- Psychiatrická liečebňa Červený dvúr

- Kriminalistický a expertízny ústav PZ SR

- Psychiatrická klinikaLF. UPJŠ a FNLP v Košiciach

- OZ Odyseus Bratislava, Prima Bratislava, Storm Nitra

- CPLDZ Košice, Hraničná Bratislava, Banská Bystrica, Žilina.Kontaktné údaje:
OLÚP, n. o. Predná Hora, Muránska Huta časť Predná Hora č. 126, 049 01  Muráň
Tel.: 058/4866111, Fax: 058/4866200, olup@olup-prednahora.sk, www.olup-prednahora.sk

 

"Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR -

v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2018.“

 


 
O NÁS   ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ   PACIENTOM   PREVENCIA     OSTATNÉ SLUŽBY   INFORMÁCIE   FOTOGALÉRIA   ZMLUVY    
COPYRIGHT © OLUP-PREDNAHORA.SK 2011 designed by Artlandia