Návrh na liečbu
Na tomto mieste si môžte stiahnuť vzor tlačiva "Návrh na liečbu"
Ponuka pracovných miest
Preferujeme flexibilitu v prac.-práv. vzťahoch a konkurencie- schopnosť na trhu práce
Doliečovanie 2018 - terciárna prevencia v OLÚP, n.o.
Termíny najbližšieho stretnutia ....
 

aktuálne

OLÚP, n. o. Predná Hora informuje o aktuálne realizovanom projekte:

„Medzinárodná a medziodborová spolupráca, výmena skúseností a informovanosť ako piliere efektivity protidrogových aktivít“

   


Poskytovateľ finančnej dotácie:  
         
Ministerstvo zdravotníctva SR                                                                        

Poskytnutá dotácia:
13 167,64 EUR  

Účel použitia finančnej dotácie:
Využitie skúseností zahraničných renomovaných pracovísk zaoberajúcich sa diagnostikou a liečbou závislostí na zvýšenie kvalitatívnej úrovne primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie závislostí, zavedenie nových metód laboratórnej diagnostiky markerov užívania návykových látok v SR.

Realizácia projektu:
8/2017 - 3/2018

Cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je pomocou medziodborovej a medzinárodnej spolupráce špecialistov skvalitniť diagnostiku, prevenciu, liečbu  a doliečovanie závislostí a priniesť na Slovensko novú vyšetrovaciu metódu fosfatidyletanolu, t. j. markeru, vhodného nielen pre využitie v medicíne drogových závislostí, hepatológii, neonatológii, neurológii a pod., ale aj pre využitie na forenzné účely a posudzovanie spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel v súvislosti so závislosťou.
Prioritná oblasť:
-podpora aktivít zameraných na prepájanie preventívnych, zdravotníckych a sociálnych opatrení na miestnej, regionálnej a národnej úrovni - medziodborová spolupráca so Screeningovým centrom novorodencov SR pri DFNsP v Banskej Bystrici a s Laboratóriom pre závislosti Univerzity Karolinska v Štokholme s cieľom zaviesť v Slovenskej republike vyšetrenie markeru konzumácie alkoholu – fosfatidyletanolu (PEth) - zo suchej kvapky s následným využitím tejto metódy pre laboratórne dokazovanie širokého spektra drog, včítane nových - syntetických

Cieľová skupina projektu:
-laboratórni špecialisti OLÚP, n.o. Predná Hora a špecialisti z novovzniknutej siete partnerstiev (Screeningové centrum novorodencov DFNsP v Banskej Bystrici a Laboratórium pre závislosti Univerzity Karolinska v Štokholme, Švédsko) 

Miesto realizácie projektu:
- OLÚP, n. o. Predná Hora, okres Revúca, Banskobystrický kraj
- Screeningové centrum novorodencov SR pri DFNsP, Banská Bystrica
- Laboratórium pre závislosti Univerzity Karolinska, Štokholm, Švédsko

Kontaktné údaje:
OLÚP, n. o. Predná Hora, Muránska Huta časť Predná Hora č. 126, 049 01  Muráň
Tel.: 058/4866111, Fax: 058/4866200, olup@olup-prednahora.sk, www.olup-prednahora.sk

 

"Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR -

v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2017.“

 


 
O NÁS   ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ   PACIENTOM   PREVENCIA     OSTATNÉ SLUŽBY   INFORMÁCIE   FOTOGALÉRIA   ZMLUVY    
COPYRIGHT © OLUP-PREDNAHORA.SK 2011 designed by Artlandia