Návrh na liečbu
Na tomto mieste si môžte stiahnuť vzor tlačiva "Návrh na liečbu"
Ponuka pracovných miest
Preferujeme flexibilitu v prac.-práv. vzťahoch a konkurencie- schopnosť na trhu práce
Doliečovanie 2019 - terciárna prevencia v OLÚP, n.o.
Termíny najbližšieho stretnutia ....
 

Médiá

rok 2018:

Účasť v televíznych reláciách:   
Maidanevych, O., Semerenko, O., Martinove, O., Glűcknerová, P.: RTVS - 2, relácia Národnostný magazín slovanský, téma "Ukrajinci žijúci a pracujúci na Prednej Hore", 16.4.2018, 15.30 hod a 17.4.2018 o 9.30 hod


Účasť v rozhlasových reláciách:
Kvetková, J.: rádio Regina, relácia Správy RTVS - regionálne, téma "Vyšetrenie markeru PETh - fetálny alkoholový syndróm", 27.2.2018, 15.00 hod


iné médiá:
Glűcknerová,P.: TASR, tlačová správa "Ústav P. Hora otvára nové možnosti pre rozvoj laboratórnej diagnostiky", 19.2.2018
Martinove, M.: web portál TV noviny TV Markiza, téma "Pili ste a neviete, či už môžete šoférovať? Na energetický nápoj zabudnite", 19.3.2018, 06.00 hodrok 2017:

Účasť v televíznych reláciách:                                                                                                                  
Stanislav, V.: RTVS-1, relácia Teleregina, téma "Závislosti nám ničia život", 25.1.2017, 17.40 hod.  
B
enkovič, J.: TV Markíza, relácia Televízne noviny, téma "Závisloť od internetu", 12.2.2017, 19.00 hod.
Martinove, O., Ďurejová, K.: RTVS - 2, relácia Televíkend, téma "Predná Hora je omnoho viac, než liečebné 
   
zariadenie",
7. 4. 2017, 16.30 hod.  
Stanislav, V.: TV LUX, relácia Krátke správy, téma "konferencia Novodobé formy ohrozenia detí a mladistvých", 22.5.2017
Maidanevych. O.: TV Markíza, relácia Noviny, téma "Fotenie selfies môže byť psychickou poruchou", 23.8.2017, 19:00 hod
Stanislav, V.: RTVS - 2, relácia Správy z regiónov, téma "Návrh koncepcie adiktologických služieb na Slovensku (Vzdelávanie v adiktológii)", 16.10.2017, 17:30 hod
Benkovič, J.: TV Markíza, relácia Noviny, téma "Deti a alkohol", 30.12.2017, 19.00 hod

Účasť v rozhlasových reláciách:
Glűcknerová,P.: rádio Regina, relácia Telefonát - RR na cestách, Zvony nad krajinou, téma "Muránska Huta", 4.5.2017, 13.10 hod
Martinove, O., Glűcknerová,P.: rádio Regina, relácia Zvony nad krajinou, téma "Muránska Huta", 21.5.2017, 11.00 hod
Benkovič, J.: rádio Aktual, téma "Tzv. novodobé nelátkové závislosti", 31.7.2017, 14.00 hod


iné médiá:
Martinove, M.: portál časopisu Plus 7 dní, téma Droga chudoby“, 2./2017
Kvetková, J., Glűcknerová,P.: TASR, tlačová správa "Drogy sa netýkajú len marginalizovaných skupín, upozorňujú odborníci“, 25.6.2017, 12.21 hod
Migaľ, L.: web portál Hlavné správy, téma "Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi", 26.6.2017
Glűcknerová,P.: TASR, videoreportáž "Na Prednej Hore je múzeum o živote cára F. Coburga, 28.7.2017, 14.38 hod
Glűcknerová,P.: TASR, tlačová správa "Psychiatri organizujú seminár o prevencii, terapii a doliečovaní", 12.9.2017, 14.31 hod
Fuňová, Z.: web portál časopisu ADZ (PO), Profil ženy - pacientky liečenej v OLÚP,n.o. Predná Hora, 11./2017
Hudzíková, A., Profantová, Ľ.: web portál časopisu ADZ (PO), Špecifiká páchania trestnej činnosti pod vplyvom návykovej látky, ochranné liečenia a detenčné centrá v Slovenskej republike a zahraničí, 11./2017
Jančíková, D.: web portál časopisu ADZ (PO), Výskyt perfekcionizmu u závislostí, 11./2017
Laskovský, M., Kvetková, J.: web portál časopisu ADZ (PO), Manažment a špecifiká liecby HIV pozitívnych toxikomanov v OLÚP Predná Hora, 11./2017
Kvetková, J., Laskovský, M.: web portál časopisu ADZ (PO), Syntetické kanabinoidy, realita na juhu Slovenska, 11./2017
Slabejová, M.: web portál časopisu ADZ (PO), Ja vo farbe, farba vo mne, 11./2017
Kvetková, J.,: web portál I-med, Markery konzumácie alkoholu - vzdelávací článok a autodidaktický test, 12./2017rok 2016:
Účasť v televíznych reláciách:
Glűcknerová,P.: RTVS-1, relácia Slovensko v obrazoch, téma "F.Coburg na Prednej Hore", 10.1.2016, 11.00 hod
Benkovič, J.: TV JOJ, relácia NOVINY TV JOJ, téma "Novodobé nelátkové závislosti", 23.1.2016, 13.30 hod
Stanislav, V.: TV Štrba, téma "Primárna prevencia závislostí v ZŠ Štrba", 17.4.2016, 18.00 hod
Benkovič, J.: TV Markíza, relácia Reflex, téma "Príbeh gamblera", 6.5.2016, 17.25 hod
Martinove, M.: TV JOJ, relácia Noviny TV JOJ, téma „Záťažové stavy pred Vianocami“, 16.12.2016, 19.30 hod


iné médiá:                                                                                                                                        

Glűcknerová, P.: TASR, téma „Témou konferencie sú nové trendy v liečby psychiatrického pacienta“, 27.5.2016

Benkovič, J.: webstránka časopisu Plus jeden deň, téma "Psychiatri z Prednej Hory: Takto liečime závislých od mobilu!“, 6.6.2016

Gešková, D.: webstránka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, Správa z 18. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v psychiatrii, 13.6.2016

Benkovič, J., Kvetková,J.:webstránka fotonoviny, téma „Domáce diagnostické testy", 6/2016

Martinove, M.: webstránka Kurník, téma „Žena nebýva závislá len od muža“, 10/2016

                                                                                                                                   

 

                                                                                  
rok 2015:
Účasť v rozhlasových reláciách:
Benkovič, J.: RTVS-Slovenský rozhlas, téma "Hazard môže človeka doviesť na psychiatriu", 23.1.2015, 09.41 a 16.20 hod
Martinove, M.: rádio Regina, relácia Štvorlístok, téma "THC, extáza, spoveď pacienta,...", 26.3.2015, 11.00 hod
Glűcknerová,P.: rádio Regina, relácia Štvorlístok, téma "Expozícia Ferdinanda Coburga v poľovníckom zámočku na Prednej Hore", 30.3.2015, 11.00 hod
Martinove, M.: rádio Regina, relácia Štvorlístok, téma "THC, extáza,....(2 časť)", 2.4.2015, 11.00 hod
Martinove, M., Stanislav, V., Martinove, M., ml., Glűcknerová,P.: RTVS - rádio Regina, príspevok z relácie FOKUS-rodina, téma "Závislosť od drog", 28.5.2015, po 15.00hod
Martinove, M.: rádio Regina, relácia Štvorlístok, téma "Sociálna fóbia, fóbie a ich liečba všeobecne", 2.7.2015, 11.00 hod
Martinove, M.: RTVS-Slovenský rozhlas,  téma "Drogy", 1.7.2015
Benkovič, J.: rádio Regina, relácia Štvorlístok, téma "Depresia a jej súčasná liečba", 9.7.2015, 11.00 hod
Benkovič, J.: rádio Regina, relácia Štvorlístok, téma "Nelátkové závislosti", 13.8.2015, 11.00 hod
Glűcknerová,P.: rádio Košice, relácia Metropolitné spravodajstvo, téma "Prednášky pre odbornú verejnosť košického a prešovského samosprávneho kraja", 3.9.2015, 13.00 hod
Stanislav, V.: rádio Regina, relácia Štvorlístok, téma "Narcizmus", 10.9.2015, 11.00 hod
Martinove, M., ml.: rádio Regina, relácia Štvorlístok, téma „Depersonalizácia a derealizácia“, 17.9.2015, 11.00 hod

 
Účasť v televíznych reláciách:
Benkovič, J.: TV Markíza, relácia Televízne noviny, téma "Problematika deficitu melatonínu a jeho psychické dôsledky na jedinca", 6.1.2015, 19.00 hod
Benkovič, J.: TV Markíza, relácia Televízne noviny, téma "Dôsledky virtuálneho sveta internetu a PC hier na živo a fungovanie mladých ľudí", 11.1.2015, 19.00 hod
Benkovič, J.: TV Markíza, relácia Televízne noviny, téma "Keď hra nie je hrou", 25.1.2015, 19.00 hod
Benkovič, J.: TV Markíza, relácia Reflex, téma "Z nakupovania sa môže stať diagnóza", 6.2.2015, 17.25 hod
Benkovič, J.: TV Markíza, relácia Reflex, téma "Internet a sociálne siete", 18.2.2015, 17.25 hod
Glűcknerová,P.: RTVS - STV 2, relácia Správy z regiónov, téma "Coburgovci v Svätom Antone a v Prednej Hore", 7.4.2015, 17.00 hod
Glűcknerová,P.: RTVS - STV 1, relácia Správy RTVS, téma "Coburgovci v Svätom Antone a v Prednej Hore", 7.4.2015, 19.00 hod
Benkovič, J., Ďanovský, J., Glűcknerová,P.: RTVS - STV 2, relácia FOKUS-rodina, téma "Nelátkové závislosti", 24.4.2015, 16.46 hod
Martinove, M., ml.: RTVS - STV 2, relácia Správy z regiónov, téma "Alkorexia", 12.5.2015, 17.30 hod
Martinove, M., Stanislav, V., Martinove, M., ml., Glűcknerová,P.: RTVS - STV 2, relácia FOKUS-rodina, téma "Závislosť od drog", 15.5.2015, 16.45 hod
kolektív OLUP: RTVS-STV 2, dokument "Alkoholizmus", 11.9.2015, 13.15. hod
Martinove,M.,ml., Glűcknerová, P.: TV JOJ, relácia Noviny TV JOJ, téma "Suchý silvester", 31.12.2015, 19.30 hod


iné médiá:
Martinove, M.: portál Pravda.sk, téma "Tabletka na náladu bez receptu? Žiaden problém", 8.5.2015, 11.00 hod
kolektív OLÚP: portál Youtube, dokument "Alkoholizmus", 18.5.2015
Martinove, M., Stanislav, V., portál HEINEKEN - rodicia.rozumne, príručka „Vaše deti a alkohol“, 5./2015
Glűcknerová,P.: TASR, téma "PREDNÁ HORA: Liečebný ústav zorganizuje sériu prednášok o liečbe a prevencii závislostí", 30.7.2015
Glűcknerová,P.: webstránka časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti (protialkoholický obzor), 9. Bojnická AT konferencia (2.- 4. 10.2015) - príspevok "Spolu sme silnejší ako závislosť"
Martinove,M.,ml., Kvetková,J., Martinov,M., st., Martinove, O.: webstránka časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti (protialkoholický obzor), 9. Bojnická AT konferencia (2.- 4. 10.2015) - príspevok "Nové psychoaktívne látky na drogovej scéne na Slovensku a vo svete"
Kvetková, J., Martinove, M., ml.: webstránka časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti (protialkoholický obzor), 9. Bojnická AT konferencia (2.- 4. 10.2015) - príspevok "Posudzovanie spôsobilosti vodičov – legislatívne zmeny sú nutné"
Stanislav, V., Žarnay, Z.: webstránka časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti (protialkoholický obzor), 9. Bojnická AT konferencia (2.- 4. 10.2015) - príspevok "Monitorovanie, hodnotenie a výskum efektívnosti liečby závislosti v SR, ČR, PL"
Slabejová, M.: webstránka časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti (protialkoholický obzor), 9. Bojnická AT konferencia (2.- 4. 10.2015) - príspevok "Transformácia čierneho stromu v arteterapii"

rok 2014:
Účasť v rozhlasových reláciách:
Benkovič, J.: rádio Lumen, relácia ÚV hovory, téma "Hazard a jeho dopady na ekonomiku, spoločnosť a rodinu" , 21.2.2014, 20.30 hod
Martinove, M.:rádio Slovensko, téma "Zakážu nealko pivo pre mládež?" , 26. 8. 2014, 17.00 hod
Martinove, O.:rádio Slovensko, relácia Dobrý deň Slovensko, téma "Pacientov sú plné čakárne, poisťovne málo platia“, 20. 10. 2014, 17.13 hod


Účasť v televíznych reláciách:
Stanislav, V.: RTVS, relácia 5 minút po dvanástej, téma "Spoluzávislosť, 26.4.2014, 12.05 hod
Glűcknerová,P., Martinove, O.: Bulharská TV,  téma "J.V. Simeon Coburg navštívil Prednú Horu...", 20.7.2014
Glűcknerová,P., Martinove, O.: TV JOJ, relácia Veľké noviny, téma "Dedina s Prednou Horou", 31.7.2014, 19.30 hod
Martinove, M.: RTVS, relácia FOKUS peniaze - spotrebiteľ, téma "Dlhy a ich dedenie", 1. 10. 2014, 16.45 hod
Benkovič,J.: mestská TV Levoča, téma "Novodobé nelátkové závislosti a patologické hráčstvo", 20.11.2014
Stanislav, V.: TV produkčná spoločnosť Filmpark, 132 výletov za poznaním - rozvoj talentu a potrieb, 9.12.2014


iné médiá:
Glücknerová, P. - Stanislav, V.: V Prednej Hore sa chcú cez šport viac zamerať na prevenciu závislostí , TASR, 12. 3. 2014
Martinove, M. - Glücknerová, P. : Sviatky sú pre abstinujúcich alkoholikov veľkým pokušením, TASR, 17.4.2014
Martinove, M. - Glücknerová, P.: Alkoholici na Slovensku: Kedy je odvykacie liečenie už ozaj nevyhnutné, spravodajský portál AKTUALITY, 20.5.2014
Martinove, M.: Mapa pijanov: Vypijeme dvakrát viac alkoholu, ako je celosvetový priemer, spravodajský portál PLUSKA, 20.5.2014
Glücknerová, P.: Vnuk bulharského cára Ferdinanda Coburga, J.V. Simeon Coburg navštívil aj Prednú Horu..., webportál mesta Revúca, 1.7.2014
Martinove, M.,ml.: Špecialisti pripravujú prednášky o vodičoch jazdiacich pod vplyvom alkoholu, TASR, 31. 7. 2014
Glücknerová, P. - Stanislav, V.: Odborníci na liečbu drogovej závislosti chcú kvalitnejšiu prevenciu, TASR, 8. 10. 2014
Martinove, M.: Posledný deň v škole? Možno sa vaše dieťa prvýkrát opije, spravodajský portál WEBNOVINY, 26.6.2014
Martinove, M.: Deti a alkohol, spravodajský portál , 26.8.2014
rok 2013:

Účasť v televíznych reláciách:
Glűcknerová, P. - Martinove, O.: STV 2, relácia Národnostný magazín mix - bulharský, 25.3.2013, 16.05 hod
Martinove, M.,ml.: TA 3, relácia Hlavné správy - V Prešove chýba zariadenie na liečbu závislostí, 24.11.2013, 16.45 hod.


rok 2012:
Účasť v televíznych reláciách:
Benkovič J.: TV JOJ, Televízne noviny, Pyrománia-chorobné zakladanie požiarov, 11.9.2012, 19.30 hod
Glűcknerová P., Martinove O.: STV 2, relácia Televíkend-turistické inšpirácie, 5.10.2012, 18.00 hod
Benkovič J.: TV JOJ, Noviny o 17.00, Komentár k navrhovaným opatreniam vlády SR, krízových liniek patologických hráčov, 8.11.2012, 17.00 hod
Benkovič J.: TV Markíza, Televízne noviny,
odborný pohľad na chorobné nakupovanie v predvianočných sviatkoch,
18.11.2012, 19.00 hod

Martinove M.: TV JOJ, Alkoholizmus žien, 19.11.2012
Martinove M.: STV, Alkoholizmus žien, 19.11.2012
Benkovič J.: TV Markíza, Televízne noviny, odborný pohľad na sociálne siete a facebook, 30.12.2012,19.00 hod


Účasť v rozhlasových reláciách:
Benkovič J.: rádio Regina, 23.-27. 4. 2012, 09.45 hod
Stanislav, V: rádio Lumen, relácia ÚV hovory, téma "Ubližuje alkohol, drogy, hazardné hry len závislému,...?", 26.10.2012, 20.30 hod

                                                                                               

rok 2011:

Účasť v televíznych reláciách:
Benkovič J.: TV JOJ, Televízne noviny, 7.7.2011

 

rok 2010:

Účasť v televíznych reláciách:
Benkovič J.: STV 2, Dialógy o závislostiach, 15.3.2010
Benkovič J.: STV 1, Chorobné nakupovanie, relácia Dámsky magazín, 26. 11. 2010

Účasť v rozhlasových reláciách:
Martinove M.: Jemné melódie, 22.10.2010

 

rok 2009:

Účasť v televíznych reláciách:
Martinove M.: STV 1, Dámsky magazín, 20.2.2009
Benkovič J.: TV Markíza, Televízne noviny, 8.8.2009
Skokan D.: TV JOJ, Televízne noviny, 15.8.2009
Stanislav V.- Laskovská Š.:-) TV Markíza, Fokus, 9.10.2009
Glűcknerová P.: STV 2, Televíkend, 11.12.2009 

 

rok 2008:

Účasť v televíznych reláciách:
Martinove M.: TV JOJ, Televízne noviny, 14.8.2008


rok 2007:

Účasť v televíznych reláciách:
Benkovič J.:  TV Markíza, Reflex, Závislosť na počítačových hrách, 13. 4. 2007
Benkovič J.:  TV JOJ, Skutočné príbehy, Kleptomanka, 20. 4. 2007
Benkovič J.:  TV Markíza, Reflex, 20. 4. 2007
Benkovič J.:  STV2, F1- štúdio, Gambling,  8. 11. 2007
Benkovič J.:  STV2, F1-štúdio, Novodobé nelátkové závislosti,  22. 11. 2007

Účasť v rozhlasových reláciách:
Benkovič J.-Martinove M.: Rádio Regína, relácia Kontakty, O závislosti,10. 5. 2007

 

 

 

Martinove, M.: rádio Regina, relácia Štvorlístok, téma "THC, extáza, spoveď pacienta,...", 26.3.2015, 11.00 hod
Glűcknerová,P.: rádio Regina, relácia Štvorlístok, téma "Expozícia Ferdinanda Coburga v poľovníckom zámočku na Prednej Hore", 30.3.2015, 11.00 hod

 
O NÁS   ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ   PACIENTOM   PREVENCIA     OSTATNÉ SLUŽBY   INFORMÁCIE   FOTOGALÉRIA   ZMLUVY    
COPYRIGHT © OLUP-PREDNAHORA.SK 2011 designed by Artlandia