Prednášky, stáže, výskum, prax
 
 
Výročná správa 2018
 
Darujte 2 % dane...
 
Lek. vyšetrenie a odbor. poradenstvo pre vodičov -
ktorí spáchali priestupok alebo trestný čin vedením vozidla pod vplyvom návykovej látky...
 
Expozícia Ferdinanda Coburga
Prehliadka poľovníckeho zámočku Ferdinanda Coburga.....
 
Návštevníkov: 206933
Návrh na liečbu
Na tomto mieste si môžte stiahnuť vzor tlačiva "Návrh na liečbu"
Ponuka pracovných miest
Preferujeme flexibilitu v prac.-práv. vzťahoch a konkurencie- schopnosť na trhu práce
Doliečovanie 2019 - terciárna prevencia v OLÚP, n.o.
Termíny najbližšieho stretnutia ....
 

Prednášky, stáže, výskum, prax

1.a) Odborné prednášky - interné (v priestoroch OLÚP,n.o. Predná Hora):

  • Lektorské interné: 12,00 EUR/hod.
  • Prenájom miestnosti: viď. cenník Prenájom miestnosti

Poplatok za lektorské - interné zahŕňa okrem prednáškovej činnosti aj poskytnutie odborných služieb konzultanta, oponenta pri záverečných prácach študentov,...

1.b)Odborné prednášky - externé (mimo OLÚP, n. o. Predná Hora):

  • Lektorské - externé: 18,00 EUR /hod.
  • Cestovné náklady: 0,50 EUR/1 km


Témy prednášok pre laickú a odbornú verejnosť v rámci primárnej prevencie nájdete tu

Kontakt:

Bc. Lucia Oravec Koreňová, referent marketingu a vzdelávania
tel.: 058/4866 145
mail: lucia.oraveckorenova@olup-prednahora.sk
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


2. Odborná stáž študentov:

Odborná stáž študenta: 6,00 EUR/deň
Poplatok zahŕňa zaučenie a odborné vedenie počas stáže zamestnancom OLÚP, n. o.  administratívne náklady spojené so stážou, ...

Vzor dohody o vykonaní odbornej stáže nájdete tu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Realizácia výskumu študentov:

odborné vedenie pri realizácii výskumu:  4,50 EUR /deň

 

Žiadosť o realizáciu výskumu a žiadosť o absolvovanie odbornej stáže prosíme zasielať s dostatočným časovým predstihom. Vyjadrenie k žiadosti obdržíte do 10 pracovných dní od jej prijatia. OLÚP n.o. si vyhradzuje právo zamietnuť realizáciu výskumu a absolvovanie odbornej stáže.
 
Poznámka:
-Žiadosť o realizáciu výskumu si môžu podávať študenti všetkých študijných odborov, pokiaľ téma záverečnej práce súvisí s liečbou závislostí.
-Žiadosť o súvislú odbornú stáž  (podľa potreby školy) si môžu podávať študenti VŠ I. a II. stupňa v študijnom odbore psychológia, logopédia, liečebná pedagogika a  ošetrovateľstvo.
-Žiadosť o jedno - až dvojdňovú odbornú stáž  si môžu podávať študenti VŠ I. a II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca.
-Žiadosť o odbornú stáž v iných študijných odboroch vybavíme so záporným stanoviskom.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Odborná stáž zamestnanca resocializačného zariadenia:

prvý až piaty deň stáže:      bez poplatku
od šiesteho dňa stáže:       10,00 EUR/deň                                         

Stáž pre odborníkov resocializačných zariadení, ktorí pracujú so závislými klientmi (látkové a nelátkové závislosti).
Stáž spočíva vo vykonávaní terapeutickej práce s klientom a aplikovaní terapeutických intervencií ako aj racionálnych edukačných prednášok o závislosti. Táto činnosť je supervidovaná skúseným odborníkom z oblasti závislosti.

Obsah stáže:
Stážista sa zúčastňuje na:
- poradách terapeutického tímu
- stretnutiach terapeutickej komunity
- skupinových racionálnych edukačných terapiách
- skupinových psychoterapeutických programoch
- resocializačných skupinách, kde raz za týždeň odprezentuje svoje zariadenie
- na záver vypracuje plán a priebeh práce, postrehy, pozorovania a vypracuje min.1 kauzistickú štúdiu


Vzor dohody o vykonaní stáže nájdete tu.

Záujemcovia o prax v našom zariadení môžu poslať žiadosť.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.a) Prax pre účastníkov certifikačného študijného programu v CPČ psychoterapia, ktorí nepracujú v psychiatrickom zariadení:

- vzor dohody o zabezpečení vzdelávania  (typ A)  tu
 

 5.b) Prax pre účastníkov psychoterapeutického vzdelávania Slovenským inštitútom pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP), ktorí nepracujú v psychiatrickom zariadení:

- vzor dohody o zabezpečení vzdelávania  (typ B)  tu

Praktická výučba: spolu 200 hodín  (25 prac. dní  á 8 hod.)

Cena:  10,00 EUR/deň

 

5.c)Prax pre účastníkov špecializačného odboru klinická psychológia :

- vzor dohody o zabezpečení vzdelávania  (typ C)  tu

 cena: 10,00 EUR/deň

 

 


Kontakt:
administratíva žiadostí:
Dagmar Bírová, referent PaM
tel:  058/4866 140, 111
fax: 058/4866 200
mail: dagmar.birova@olup-prednahora.sk

odborné informácie:
PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH námestník riaditeľa pre psychoterapeutickú starostlivosť
tel: 058/4866 131
mail: vladimir.stanislav@olup-prednahora.sk 
O NÁS   ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ   PACIENTOM   PREVENCIA     OSTATNÉ SLUŽBY   INFORMÁCIE   FOTOGALÉRIA   ZMLUVY    
COPYRIGHT © OLUP-PREDNAHORA.SK 2011 designed by Artlandia