Spolupráca s inými organizáciami
 
 
Výročná správa 2018
 
Darujte 2 % dane...
 
Lek. vyšetrenie a odbor. poradenstvo pre vodičov -
ktorí spáchali priestupok alebo trestný čin vedením vozidla pod vplyvom návykovej látky...
 
Expozícia Ferdinanda Coburga
Prehliadka poľovníckeho zámočku Ferdinanda Coburga.....
 
Návštevníkov: 206931
Návrh na liečbu
Na tomto mieste si môžte stiahnuť vzor tlačiva "Návrh na liečbu"
Ponuka pracovných miest
Preferujeme flexibilitu v prac.-práv. vzťahoch a konkurencie- schopnosť na trhu práce
Doliečovanie 2019 - terciárna prevencia v OLÚP, n.o.
Termíny najbližšieho stretnutia ....
 

Spolupráca s inými organizáciami

OLÚP, n.o. Predná Hora v rámci prevencie drogových závislostí spolupracuje na medzinárodnej úrovni s WOTUW Krakov v Poľsku (Wojvodské stredisko terapie závislosti a spoluzávislosti - špecializovaná nemocnica J. Babinského Krakov):
- 26. - 28.  10./2011 - sa poverení zástupcovia OLÚP, n.o. Predná Hora  zúčastnili na študijnej návšteve vo WOTUW Krakov, ktorej súčasťou bola aj  konferencia  "Liečba závislých pacientov - poľské a slovenské skúsenosti".
- 5. - 7.  9./2012 - sa zástupcovia WOTUW Krakov zúčastnili na pracovnom stretnutí v OLÚP, n.o.
Predná Hora, ktorého súčasťou bol odborný seminár "Slovensko-poľské skúsenosti v liečbe závislostí II". Úprimnou snahou oboch strán je prehlbovanie a rozvíjanie tejto medzinárodnej spolupráce s cieľom vymeniť si cenné skúsenosti v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v oblasti liečby závislostí a tým prispieť k neustálemu zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb.
-17. - 28. 6./2013 - absolvovali vybraní zamestnanci OLÚP, n.o. Predná Hora (psychologička, psychologická laborantka, zdravotná sestra) stáž vo WOTUW Krakov a súčasne ďalší poverení zástupcovia OLÚP, n.o. Predná Hora sa zúčastnili krátkej exkurzii vo WOTUW Krakov. 
- 9. - 20.  9./2013 - absolvovali vybraní zamestnanci WOTUW stáž v OLÚP, n. o. Predná Hora a súčasne ďalší odborníci z Malopoľských centier pre liečbu závislostí mali možnosť absolvovať aj študijnú návštevu.
- 22. 11. 2013
  - sa zástupcovia WOTUW Krakov zúčastnili na pracovnom stretnutí v OLÚP, n. o. Predná Hora, ktoré bolo zamerané na zhrnutie a vyhodnotenie uplynulého roka 2013, aplikáciu prevzatých skúseností, metód do praxe a plán rozvoja ďalšej spolupráce na rok 2014.
- 2.-13. 6. 2014 - absolvovaná stáž zamestnancov WOTUW v OLÚP
- 6.-17. 10. 2014 - absolvovaná stáž zamestnancov OLÚP vo WOTUW, ktorej súčasťou bolo aj pracovné stretnutie poverených zamestnancov OLUP s riaditeľkou WOTUW a riaditeľkou MOSTU dňa 13.10.
- 6.–7. 11. 2014 - sa poverení zástupcovia OLÚP zúčastnili na pracovnom stretnutí vo WOTUW, ktoré bolo zamerané na zhrnutie a vyhodnotenie uplynulého roka 2014, aplikáciu prevzatých skúseností, metód do praxe a plán rozvoja ďalšej spolupráce na rok 2015.
-14.-18. 9. 2015 - absolvovali vybraní zamestnanci OLÚP, n. o. Predná Hora stáž vo WOTUW Krakov
-21.-25. 9. 2015 - absolvovali vybraní zamestnanci WOTUW stáž v OLÚP, n. o. Predná Hora
-10. 10. 2015 - 1. pracovné stretnutie členov medzinárodného výskumného tímu v PATEB, s.r.o. Jemnice v rámci realizovaného projektu „ Monitorovanie, hodnotenie a výskum efektívnosti liečby závislosti na medzinárodnej úrovni s európskou pridanou hodnotou“
-5. 11. 2015 - 2. pracovné stretnutie členov medzinárodného výskumného tímu v Krakove v rámci realizovaného projektu „ Monitorovanie, hodnotenie a výskum efektívnosti liečby závislosti na medzinárodnej úrovni s európskou pridanou hodnotou“
-18.-19. 11. 2015 - 3. záverečné pracovné stretnutie členov medzinárodného výskumného tímu v Ždiari v rámci realizovaného projektu „Monitorovanie, hodnotenie a výskum efektívnosti liečby závislosti na medzinárodnej úrovni s európskou pridanou hodnotou“
-
1.-5. 5. 2016 - aktívna účasť na AT konferencii v Seči v ČR a prezentácia výsledkov spoločného medzinárodného výskumu v rámci realizovaného projektu „ Monitorovanie, hodnotenie a výskum efektívnosti liečby závislosti na medzinárodnej úrovni s európskou pridanou hodnotou“

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - - -  
OLÚP, n.o. Predná Hora v rámci prevencie drogových závislostí spolupracuje na medzinárodnej úrovni aj s Psychiatrickou liečebňou PATEB Jemnice v Českej republike:
-10.–12. 11. 2014
- pracovné stretnutie so zástupcami PATEB  na medzinárodnej úrovni pod názvom  "Aktuálne trendy v liečbe závislostí“ s cieľom nadviazania novej spolupráce
-7. - 10. 10. 2015 - sa poverení zástupcovia OLÚP, n. o. Predná Hora zúčastnili na študijnej návšteve v PATEB, s.r.o. Jemnice, ktorého súčasťou bola aj psychiatrická konferencia „Závislost na psychiatrii“ a 1. pracovné stretnutie členov medzinárodného výskumného tímu v rámci realizovaného projektu „ Monitorovanie, hodnotenie a výskum efektívnosti liečby závislosti na medzinárodnej úrovni s európskou pridanou hodnotou“
-5. 11. 2015 - 2. pracovné stretnutie členov medzinárodného výskumného tímu v Krakove v rámci realizovaného projektu „Monitorovanie, hodnotenie a výskum efektívnosti liečby závislosti na medzinárodnej úrovni s európskou pridanou hodnotou“
-18.-19. 11. 2015 - 3. záverečné pracovné stretnutie členov medzinárodného výskumného tímu v Ždiari v rámci realizovaného projektu „Monitorovanie, hodnotenie a výskum efektívnosti liečby závislosti na medzinárodnej úrovni s európskou pridanou hodnotou“
-1.-5. 5. 2016 - aktívna účasť na AT konferencii v Seči v ČR a prezentácia výsledkov spoločného medzinárodného výskumu v rámci realizovaného projektu „ Monitorovanie, hodnotenie a výskum efektívnosti liečby závislosti na medzinárodnej úrovni s európskou pridanou hodnotou“


- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OLÚP, n.o. Predná Hora v rámci prevencie drogových závislostí spolupracoval aj na tvorbe dokumentárnych filmov:

- Evanjelické gymnázium Tisovec: dokumentárny film „Návrat"

- Centrum voľného času Tornaľa: dokumentárny film „Nenič svoje múdre telo - Stop drogám, áno životu"

- ANIMFILM,s.r.o. Bratislava:
dokument "Alkoholizmus"

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


OLÚP, n.o. Predná Hora v rámci prevencie drogových závislostí spolupracoval aj na tvorbe edukačných príručiek, časopisov:

- MERCK spol. s r.o. Bratislava: príručka "Závislosť a jej vplyv na rodinu - rodinná terapia v komplexnej liečbe pacienta"

- MERCK spol. s r.o. Bratislava: príručka "Edukačná príručka pre spoluzávislých (spolutrpiacich)"

- HEINEKEN Slovensko: príručka  „Vaše deti a alkohol - Fakty a rady, ktoré vám pomôžu zaujať správny postoj“

- RE-PUBLIC s.r.o. Bratislava:  špeciálne vydanie časopisu BEDEKER ZDRAVIA v rámci projektu "Ako zvládať látkové a nelátkové závislosti" pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR

 

 

OLÚP, n.o. Predná Hora v rámci prevencie drogových závislostí spolupracuje aj na rozvoji kultúrno-osvetovej činnosti v regióne. Vďaka spolupráci s Múzeom vo Svätom Antone  sme v roku 2007 slávnostne otvorili expozíciu Ferdinanda Coburga v poľovníckom zámočku na Prednej Hore.

 
O NÁS   ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ   PACIENTOM   PREVENCIA     OSTATNÉ SLUŽBY   INFORMÁCIE   FOTOGALÉRIA   ZMLUVY    
COPYRIGHT © OLUP-PREDNAHORA.SK 2011 designed by Artlandia