Prednášková činnosť - primárna prevencia
 
 
Výročná správa 2018
 
Darujte 2 % dane...
 
Lek. vyšetrenie a odbor. poradenstvo pre vodičov -
ktorí spáchali priestupok alebo trestný čin vedením vozidla pod vplyvom návykovej látky...
 
Expozícia Ferdinanda Coburga
Prehliadka poľovníckeho zámočku Ferdinanda Coburga.....
 
Návštevníkov: 206931
Návrh na liečbu
Na tomto mieste si môžte stiahnuť vzor tlačiva "Návrh na liečbu"
Ponuka pracovných miest
Preferujeme flexibilitu v prac.-práv. vzťahoch a konkurencie- schopnosť na trhu práce
Doliečovanie 2019 - terciárna prevencia v OLÚP, n.o.
Termíny najbližšieho stretnutia ....
 

Prednášková činnosť - primárna prevencia

   Možnosť objednania Odborných prednášok na základe Ponuky služieb.

  Kontakt : 
  Bc. Lucia Oravec Koreňová, referent marketingu a vzdelávania
  tel.: 058/4866 145
  mail: lucia.oraveckorenova@olup-prednahora.sk

  Ponuka prednášok s možnosťou výberu konkrétnej témy na stiahnutie tu .

 

Prednášky realizované v roku 2018:

28.2.2018, OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky Novodobé nelátkové závislosti+ Škodlivosť fajčeniapre deti zo ZŠ Jelšava

13.3.2018, OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky „Novodobé nelátkové závislosti + Závislosti od alkoholu

a ilegálnych drogpre študentov Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová

13.3.2018, Košice, preventívne prednášky „Novodobé nelátkové závislosti + Zvládanie stresu a práca s nímpre študentov Evanjelického gymnázia Košice

21.3.2018, OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky „Novodobé nelátkové závislosti + Závislosti od alkoholu a ilegálnych drog + Šport a prevencia závislostí pre deti zo ZŠ Smižany

5.4.2018, OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky „Závislosť od alkoholu pre členov poľovníckeho združenia Bratislava

3.5.2018, Liptovský Mikuláš, preventívne prednášky „Novodobé nelátkové závislosti pre študentov Hotelovej akadémie Liptovský Mikuláš

3.5.2018, OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky „Doporučené postupy pre prácu s mladými ľuďmi s problémami, ktoré súvisia s užívaním návykových látok“ pre koordinátorov prevencie, psychológov CPPPaP Námestovo

15.5.2018, OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky „Poruchy správania v detstve a adolescencii vedúce k závislosti + Zvládanie agresivity u závislej mládežepre koordinátorov prevencie, školských psychológov a zamestnancov CPPPaP Liptovský Mikuláš

22.5.2018, Košice , odborné prednášky „Závislosť+ Nelátkové závislosti +Doliečovanie ako nevyhnutná súčasť liečby“ pre predstaviteľov grécko-katolíckej cirkvi Košickej eparchie, Košice

28.5.2018, OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky „Novodobé nelátkové závislosti+ Závislosť ilegálnych drog“ pre študentov Obchodnej akadémie Bardejov

6.6.2018, OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky „Novodobé nelátkové závislosti+ Zvládanie stresu a práca sním“ pre študentov Hotelovej akadémie Brezno

13.6.2018, OLÚP, n.o. Predná Hora, športové aktivity na Relaxačno-kyslíkovom chodníku  v rámci primárnej prevencie „Šport a prevencia závislostí“ pre študentov SOŠ Tisovec

14.6.2018, Gréckokatolícka charita Prešov,  preventívne prednášky pre Gréckokatolícku charitu Prešov  v rámci seminára „Život so závislosťou“

18.6.2018, OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky „Závislosť od alkoholu + od ilegálnych drog a Novodobé nelátkové závislosti“ pre študentov Súkromného gymnázia Bardejov

26.6.2018,  OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky „Novodobé nelátkové závislosti + Zvládanie stresu + Závislosť od alkoholu“  pre deti z Detského domova Slniečko Polomka

14.8.2018, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky „Závislosti v kontexte terénnej sociálnej práce - diagnostika, liečba, doliečovanie“ pre terénnych sociálnych pracovníkov Revúca, Rimavská sobota

27.8.2018, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky „Zvládanie stresupre pedagógov ZŠ I. B. Zocha Revúca

4.10.2018, Liptovský Mikuláš, preventívne prednášky „Poruchy správania v detstve a adolescencii vedúce k závislostipre pedagógov a rodičov ZŠ s MŠ Liptovský Mikuláš

10.10.2017, OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky „Závislosti v kontexte terénnej sociálnej práce - diagnostika, liečba, doliečovanie pre koordinátorov prevencie/terénnej sociálnej práce IA ZaSI MPSVaR

23.10.2018, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky „Zvládanie stresu pre deti z Detského domova Slniečko Polomka

24.10.2018,  OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky „Závislosti od ilegálnych drog, Alkoholové závislosti a Škodlivosť fajčenia  pre deti/rodičov/koordinátorov prevencie z Áno pre život, n.o. Rajecké Teplice

6. – 8.11.2018, Prešov, Košice, Michalovce, odborné prednášky „Závislosť+ Nelátkové závislosti +Doliečovanie ako nevyhnutná súčasť liečby“ pre predstaviteľov rímsko-katolíckej cirkvi Košickej arcidiecézy, Košice

15.11.2018, Poprad, preventívne prednášky „Nelátkové závislostipre študentov SZŠ Poprad

20.11.2018, Kameňany, preventívne prednášky „Nebezpečenstvá užívania herby a jej vplyv na zdravie človeka pre rodičov detí Obce Kameňany

21.11.2018, Štrba, preventívne prednášky „Škodlivosť fajčenia, Závislosť, rodina a medziľudské vzťahy, Psychické poruchy vyvolané užívaním drog a alkoholu, telesné dôsledky užívania drog a alkoholu pre žiakov ZŠ Štrba

22.11.2018, OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky „Prevencia závislostípre pracovníkov odborov podpory zdravia regionálnych úradov verejného zdravotníctva ÚVZ SR Bratislava

5.12.2018, Rožňava, odborná prednáška „Závislosťpre predstaviteľov grécko-katolíckej cirkvi Rožňavskej diecézy, Rožňava

5.12.2018, Župkov, preventívne prednášky „Zvládanie stresu, Novodobé nelátkové závislostipre žiakov ZŠ s MŠ Župkov

6.12.2018, OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky „Látkové závislostipre žiakov ZŠ Rožňava

10.12.2018, OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky Novodobé nelátkové závislosti + Šport a prevencia závislostí pre deti zo ZŠ Jelšava
Prednášky realizované v roku 2017:

26.1.2017, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky „Novodobé nelátkové závislosti“ pre študentov a pedagógov SOŠ Tisovec

1.2.2017, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky „Novodobé nelátkové závislosti + Závislosť od alkoholu + Závislosť od ilegálnych drog + Škodlivosť fajčenia“ pre študentov a pedagógov SOŠ Námestovo

14.3.2017, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky „Alkoholové závislosti + Šport a prevencia závislosti“ pre študentov a pedagógov SZŠ Nitra

15.3.2017, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky „Alkoholové závislosti + Šport a prevencia závislosti“ pre študentov a pedagógov SZŠ Nitra

15.3.2017, Mesto Dolný Kubín, konferencia „Prevencia a dôsledky patologického hráčstvapre odbornú verejnosť, zástupcov podieľajúcich sa na rozvoji mesta občianskych iniciátorov

21.3.2017, Košice, preventívne prednášky „Alkoholové závislosti + Závislosti od ilegálnych drog pre študentov a pedagógov SZŠ Košice

22.3.2017, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky „Novodobé nelátkové závislosti“ pre študentov a pedagógov SPŠ Snina

28.3.2017, Košice, preventívne prednášky „Novodobé nelátkové závislosti.pre študentov a pedagógov EG Košice

1.4.2017, OLÚP, n.o. Predná Hora, exkurzia pre študentov Strednej zdravotnej školy Rožňava

3.4.2017, OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky „Škodlivosť fajčenia + Závislosť od ilegálnych drogpre študentov a pedagógov  Obchodnej akadémie Bardejov

11.4.2017, OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky Škodlivosť fajčenia + Šport a prevencia závislostí pre študentov a pedagógov Hotelová akadémia Brezno

24.4.2017, OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky „Závislosti od ilegálnych drog + Novodobé nelátkové závislosti“ pre študentov a pedagógov SZŠ sv. Alžbety Košice

9.5.2017, OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky „Stres a predchádzanie stresu“ pre pedagógov ZŠ s MŠ Poráč

25.5.2017, OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky „Poruchy správania v detstve a adolescencii vedúce k závislosti + Zvládanie agresivity u závislej mládeže + Práca s rodinou závislého klienta“ pre koordinátorov prevencie CPPPaP Tvrdošín

31. 5. 2017, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky „OŠE a EDU starostlivosť o  pacientov“ pre študentov SZŠ Poprad

8.6.2017, Stará Lesná, preventívne prednášky „Prevencia a dopad alkoholu na človeka“ pre študentov SZŠ Nitra

21.6.2017, OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky „Závislosti od ilegálnych drog“ pre študentov Gymnázia Prešov

26.6.2017, OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky „Novodobé nelátkové závislosti“ pre študentov SOŠ Rožňava

27.6.2017, OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky „OŠE a EDU starostlivosť o pacientov so závislosťou v OLUP “ pre študentov SZŠ Levoča

4.7.2017, OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky „Zvládanie stresu“  pre pedagógov ZŠ Olcnava

18.9.2017, Michalovce, odborný seminár „Prevencia, terapia a doliečovanie závislostí“ pre odbornú verejnosť v rámci spolupráce s farmaceutickou spoločnosťou Herbacos Recordati, s.r.o.

19.9.2017, Košice, odborný seminár „Prevencia, terapia a doliečovanie závislostí“ pre odbornú verejnosť v rámci spolupráce s farmaceutickou spoločnosťou Herbacos Recordati, s.r.o.

20.9.2017, Prešov, odborný seminár „Prevencia, terapia a doliečovanie závislostí“ pre odbornú verejnosť v rámci spolupráce s farmaceutickou spoločnosťou Herbacos Recordati, s.r.o.

21.9.2017, OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky Varovné príznaky užívania psychoaktívnych látok v detstve a adolescencii + Príčiny začiatku užívania návykových látok u detí a mládeže + Relaxačné techniky a imaginácia – workshop“ pre CPPPaP Považská Bystrica

4.10.2017, OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky „Závislosti v kontexte terénnej soiálnej práce - diagnostika, liečba, doliečovanie pre koordinátorov prevencie terénnej sociálnej práce IA ZaSI MPSVaR

12.10.2017, OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky „Závislosti od drog + Nelátkové závislostipre študentov SZŠ Košice

9.11.2017, Poráč, preventívne prednášky Prevencia závislostí v ZŠ a v rodine pre rodičov a žiakov ZŠ Poráč

15.11.2017, Tisovec, preventívne prednášky „Závislosť od alkoholu + Škodlivosť fajčeniapre študentov SOŠ Tisovec

21.11.2017, Vígľaš-Pstruša, preventívne prednášky „Závislosť od alkoholu + Nelátkové závislostipre CPPPaP, koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ v okrese Zvolen, Krupina v rámci celoslovenského seminára „Aktuálne otázky v prevencii a praxi CPPPaP“

21.11.2017, OLÚP, n.o. Predná Hora, preventívne prednášky „OŠE a EDU starostlivosť o pacientov so závislosťou v OLUP pre študentov SZŠ Rožňava
Prednášky realizované v roku 2016:

28.1.2016, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky „Novodobé nelátkové závislosti“ pre študentov a pedagógov SŠI Levoča

3.2.2016, Tisovec, preventívne prednášky „Zvládanie stresu + Závislosť od alkoholu“ pre študentov SOŠ Tisovec v rámci workshopu ľudských práv

18.3.2016,Čerenčany, preventívne prednášky „Od nezávislosti k závislosti“ pre deti a mládež Reedukačného centra Čerenčany

8.4.2016, Štrba, preventívne prednášky „Alkohol, drogy a iné závislosti“ pre žiakov ZŠ Štrba

18.4.2016, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky Poradenstvo v oblasti závislostí zamerané na detský a adolescentný vek + Práca s rodinou závislého klienta“ pre študentov odboru sociálna práca z Pravoslávnej Bohosloveckej fakulty univerzity Prešov

27.4.2016, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky „História ústavu + Novodobé nelátkové závislosti“ pre študentov Hotelovej akadémie Brezno

6.5.2016, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky „Závislosť od ilegálnych drog + Novodobé nelátkové závislosti“ pre mládež z Detského domova Tisovec

20.5.2016, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky „Šport a prevencia závislosti“ pre študentov Spojenej školy Nižná

30.5.2016, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky „OŠE a EDU starostlivosť o pacientov“ pre študentov SZŠ Poprad

2.6.2016, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky „Novodobé nelátkové závislosti“ pre študentov Evanjelického Gymnázia Tisovec

7.6.2016, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky „Alkoholové závislosti“ pre študentov Gymnázia M. Hrebendu Hnúšťa

28.6.2016, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky Novodobé nelátkové závislosti + Závislosti od ilegálnych drog + Alkoholové závislosti + Škodlivosť fajčenia“ pre študentov Súkromného Gymnázia Bardejov

7.7.2016, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky „Novodobé nelátkové závislosti + Zvládanie stresu“ pre pedagógov Evanjelického Gymnázia Košice

8.7.2016, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky „Poruchy správania v detstve a adolescencii vedúce k závislosti+ Novodobé nelátkové závislosti“ pre pedagógov Evanjelického Gymnázia Tisovec

26.8.2016, Nová Ľubovňa, preventívne prednášky pre ECAV VD Prešov v rámci akcie Misijné dni - semináre

7.9.2016, Lučenec, odborný seminár „ Prevencia, terapia a doliečovanie závislostípre odbornú verejnosť v rámci spolupráce s farmaceutickou spoločnosťou Herbacos Recordati

14.9.2016, Banská Bystrica, odborný seminár „ Prevencia, terapia a doliečovanie závislostípre odbornú verejnosť v rámci spolupráce s farmaceutickou spoločnosťou Herbacos Recordati

21.9.2016, Poprad, odborný seminár „ Prevencia, terapia a doliečovanie závislostípre odbornú  verejnosť v rámci spolupráce s farmaceutickou spoločnosťou Herbacos Recordati

22.9.2016, Prešov, preventívne prednášky „Drogová závislosť detí a mládeže s dôrazom na polyúzus“ pre odbornú verejnosťv rámci konferencie Drogy-mládež-dnes (Trojlístok, n.o. Prešov)

28.9.2016, Trnava, odborný seminár „ Prevencia, terapia a doliečovanie závislostípre odbornú verejnosť v rámci spolupráce s farmaceutickou spoločnosťou Herbacos Recordati

7.10.2016, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky „Zvládanie stresu a práca s ním + nelátkové závislosti“ pre študentov Evanjelického Gymnázia Košice

13.10.2016, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky  „Alkoholové závislosti +Závislosti od ilegálnych drog + Novodobé nelátkové závislosti“ pre študentov SZŠ Košice

15.10.2016, Levoča, preventívne prednášky „Rodinná terapia v kontexte liečby závislosti“ pre účastníkov               18. ročníka Celoslovenského sympózia Kruciaty oslobodenia človeka

19.10.2016, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky „OŠE a EDU starostlivosť o pacientov so závislosťou v OLUP + Nelátkové závislosti“ pre študentov SZŠ Banská Bystrica

26.10.2016, Trenčín, cyklus odborných prednášok „Aktuálne o závislostipre odbornú verejnosť ako súčasť realizovaného projektu „Ochrana verejného zdravia a podpora komplexných liečebných programov závislosti v ústavnej praxi“

27.10.2016, Trnava, cyklus odborných prednášok „Aktuálne o závislostipre odbornú verejnosť ako súčasť realizovaného projektu „Ochrana verejného zdravia a podpora komplexných liečebných programov závislosti v ústavnej praxi“

28.10.2016, Nitra, cyklus odborných prednášok „Aktuálne o závislostipre odbornú verejnosť ako súčasť realizovaného projektu „Ochrana verejného zdravia a podpora komplexných liečebných programov závislosti v ústavnej praxi“

28.10.2016, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky „Poradenstvo o závislostiach zamerané na detský a adolescentný vek + Tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov“ pre pedagogických pracovníkov ZŠ J.Simana Valaská

16.11.2016, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky „OŠE a EDU starostlivosť o pacientov“ pre študentov SZŠ sv. Bazila Prešov

18.11.2016, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky „Závislosť od ilegálnych drog + syntetické drogy“ pre študentov Gymnázia zo Spojenej školy T. Ševčenka Prešov

18.11.2016, Tovarné, preventívne prednášky „Zvládanie neštandardných situácií v podmienkach zariadení sociálnych služieb a práca s agresívnym klientom, aktívnmy alebo abstinujúcim alkoholikom “ pre zamestnancov CSS AMETYST v Tovarnom.


Prednášky realizované v roku 2015:

20.1.2015, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky „Nelátkové závislosti + závislosť od alkoholu“ pre študentov SŠI Levoča

18.2.2015, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky „Zvládanie stresu, psychohygiena, relaxácia“  a „Poradenstvo o závislostiach zamerané  na detský a adolescentný vek“ pre pedagógov ZŠ I. B. Zocha Revúca

24.2.2015, SOŠ Tisovec, preventívne prednášky „Novodobé nelátkové závislosti + Závislosť od alkoholu + Šport a prevencia závislosti“ pre študentov SOŠ Tisovec

1.4.2015, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky „História ústavu a všeobecné informácie o liečbe + Novodobé nelátkové závislosti + Doliečovanie a sociálna rehabilitácia a reintegrácia závislých pacientov“ pre študentov odboru sociálna práca z Pravoslávnej Bohosloveckej fakulty univerzity Prešov

21.4.2015, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky „Novodobé nelátkové závislosti + Príčiny začiatku užívania návykových látok u detí a mládeže pre odborných zamestnancov CPPPaP Brezno a koordinátorov prevencie v ZŠ, SŠ a ŠZŠ okresu Brezno

4.5.2015, Liptovský Mikuláš, preventívne prednášky „Novodobé nelátkové závislosti“ pre študentov Evanjelického gymnázia Liptovský Mikuláš

5.5.2015, Nitra, preventívne prednášky „História ústavu, všeobecné informácie o liečbe závislostí v OLÚP + aktuálne trendy v liečbe závislostí“ pre študentov odboru soc. práca a psychológia UKF Nitra

12.5.2015, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky „Zvládanie stresu + Šport a prevencia závislosti“ pre študentov SOŠ Revúca

22.6.2015, Bratislava, konferencia „Hazardné hry a ich vplyv na rodinu a spoločnosť“ pod záštitou Nádácie Antona Tunegu

26.6.2015, Zlatá Baňa, preventívne prednášky „Patologické hráčstvo+ Od závislosti k nezávislostipre cirkevnú mládež ECAV z Liptova a Oravy v rámci podujatia KOLOS 2015

22.9.2015, Košice, cyklus odborných prednášok „Komplexný prístup v prevencii závislostí“ pre odbornú verejnosť Košického samosprávneho kraja ako súčasť realizovaného projektu „Monitorovanie, hodnotenie a výskum efektívnosti liečby závislosti na medzinárodnej úrovni s európskou pridanou hodnotou“

23.9.2015, Prešov, cyklus odborných prednášok „Komplexný prístup v prevencii závislostí“ pre odbornú verejnosť Prešovského samosprávneho kraja  ako súčasť realizovaného projektu „Monitorovanie, hodnotenie a výskum efektívnosti liečby závislosti na medzinárodnej úrovni s európskou pridanou hodnotou"

24.9.2015, Žilina, cyklus odborných prednášok „Komplexný prístup v prevencii závislostí“ pre odbornú verejnosť Žilinského samosprávneho kraja ako súčasť realizovaného projektu „Monitorovanie, hodnotenie a výskum efektívnosti liečby závislosti na medzinárodnej úrovni s európskou pridanou hodnotou"

11.11.2015, Banská Bystrica, cyklus odborných prednášok „Komplexný prístup v prevencii závislostí“ pre odbornú verejnosť Banskobystrického samosprávneho kraja ako súčasť realizovaného projektu „Monitorovanie, hodnotenie a výskum efektívnosti liečby závislosti na medzinárodnej úrovni s európskou pridanou hodnotou"

25.11.2015, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky „Ošetrovateľská a edukačná staro-stlivosť o pacientov so závislosťou v OLÚP, n. o. Predná Hora“ pre študentov SZŠ Rožňava

26.11.2015, OLÚP, n. o. Predná Hora, preventívne prednášky „Alkoholové závislosti+ Závislosti od ilegálnych drog + Novodobé nelátkové závislosti + Ošetrovateľská a edukačná starostlivosť o pacientov so závislosťou v OLÚP, n. o. Predná Hora“ pre študentov SZŠ Košice

27.11.2015, Hnúšťa, preventívne prednášky „Novodobé nelátkové závislosti“ pre študentov Gymnázia M. Hrebendu Hnúšťa
 

 
O NÁS   ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ   PACIENTOM   PREVENCIA     OSTATNÉ SLUŽBY   INFORMÁCIE   FOTOGALÉRIA   ZMLUVY    
COPYRIGHT © OLUP-PREDNAHORA.SK 2011 designed by Artlandia