• závislosť od ilegálnych drog
 
 
Poďakovanie - 2% dane
 
Výročná správa 2016
 
Lek. vyšetrenie a odbor. poradenstvo pre vodičov -
ktorí spáchali priestupok alebo trestný čin vedením vozidla pod vplyvom návykovej látky...
 
Expozícia Ferdinanda Coburga
Prehliadka poľovníckeho zámočku Ferdinanda Coburga.....
 
Návštevníkov: 164400
Návrh na liečbu
Na tomto mieste si môžte stiahnuť vzor tlačiva "Návrh na liečbu"
Ponuka pracovných miest
Preferujeme flexibilitu v prac.-práv. vzťahoch a konkurencie- schopnosť na trhu práce
Doliečovanie 2017 - terciárna prevencia v OLÚP, n.o.
Termíny najbližšieho stretnutia ....
 

závislosť od ilegálnych drog

Doliečovanie - terciárna prevencia - závislosť  od ilegálnych drog: 

Odborný garant:
MUDr. Mária Martinove, PhD.

Vedúci psychoterapeut:
PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH

Termíny a témy stretnutí v roku 2017:
14. 01. – Kontrola pravidiel v abstinencii, áno či nie, ako a dokedy? Výhody a nevýhody kontroly.
11. 02. – Ako sa plnia moje očakávania, ktoré som mal po odchode z liečenia?
11. 03. – Ako si plním svoje krátkodobé a dlhodobé ciele?
22. 04. – Ako sa zmenil môj postoj k sebe samému počas abstinencie?
13. 05. – Zažívam v abstinencii aj nejaké krízové situácie? Ako ich zvládam?
10. 06. – Ako mi v abstinencii pomáha moje okolie a čo zvládam (musím zvládať) sám?
15. 07. – Čo mi dáva doliečovanie?
12. 08. – Aký má dopad moja abstinencia na partnerský život? Závislosť a spoluzávislosť.
09. 09. – Abstinujem od všetkých látok?
14. 10. – Ako hodnotím seba, iných a svoj život v abstinencii?
04. 11. – Som abstinujúci narkoman?
09. 12. – Duchovná stránka mojej abstinencie.
   

Program dňa (sobota):
07.00-08.30 - prezencia
08.30-09.30 - stretnutie s pacientmi aktuálne v liečbe
09.30-12.20 - edukácia k téme stretnutia, diskusia k téme stretnutia, riešenie problémov v abstinencii a  zodpovedanie  otázok
         12.20 - výdaj obeda
12.30-13.30 - prestávka
13.30-15.00 - diskusia k aktuálnym problémom v abstinencii a zodpovedanie otázok
         15.15 - ukončenie oficiálnej časti programu dňa 

V prípade záujmu je možné v sobotu v čase od 7.00 do 15.30 hod. využiť služby psychoterapeuta formou individuálnych pohovorov.

 

Nezdravotnícke služby OLÚP, n. o.: *
• stravovanienárok na 1 bezplatný obed má každý účastník (nad 18 rokov) v sobotu, ak potvrdí svoju účasť na terapii najneskôr do piatka do 15.00 hod. (deň pred konaním stretnutia) na tel. č. 058/4866 111 alebo mailom na recepcia@olup-prednahora.sk
• ďalšie stravovanie – možnosť stravovania (raňajky, obed, večera) formou zakúpenia stravných lístkov pri prezencii účastníkov
• ubytovanie – možnosť využitia turistickej ubytovne (kapacita 27 lôžok), rezervácia na tel. č. 058/4866 147, 111
• expozícia Ferdinanda Coburga – možnosť absolvovania prehliadky expozície F. C.

(* Nezdravotnícke služby sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka OLÚP, n. o.)

 
O NÁS   ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ   PACIENTOM   PREVENCIA     OSTATNÉ SLUŽBY   INFORMÁCIE   FOTOGALÉRIA   ZMLUVY    
COPYRIGHT © OLUP-PREDNAHORA.SK 2011 designed by Artlandia