Doliečovanie - terciárna prevencia
 
 
Výročná správa 2018
 
Darujte 2 % dane...
 
Lek. vyšetrenie a odbor. poradenstvo pre vodičov -
ktorí spáchali priestupok alebo trestný čin vedením vozidla pod vplyvom návykovej látky...
 
Expozícia Ferdinanda Coburga
Prehliadka poľovníckeho zámočku Ferdinanda Coburga.....
 
Návštevníkov: 206931
Návrh na liečbu
Na tomto mieste si môžte stiahnuť vzor tlačiva "Návrh na liečbu"
Ponuka pracovných miest
Preferujeme flexibilitu v prac.-práv. vzťahoch a konkurencie- schopnosť na trhu práce
Doliečovanie 2019 - terciárna prevencia v OLÚP, n.o.
Termíny najbližšieho stretnutia ....
 

Doliečovanie - terciárna prevencia

Doliečovanie pre abstinujúcich klientov a rodinná terapia pre ich rodinných príslušníkov sa v OLÚP, n. o. Predná
Hora vykonáva ambulantnou formou. Klientom je poskytovaná špecializovaná zdravotná starostlivosť podľa diagnózy s možnosťou výberu terapie:
• individuálna (individuálne pohovory s terapeutom)
• skupinová (psychoterapeutické skupiny)
V prípade záujmu bude účastníkom terapie vydané potvrdenie o absolvovaní ambulantného vyšetrenia.

Priebeh doliečovania:
Pravidelné stretnutia abstinujúcich klientov a ich rodinných príslušníkov pod odborným vedením terapeutov s možnosťou výberu účasti v pracovný deň alebo voľný deň, prípadne obidva dni.
• piatok – téma stretnutia, skupinová terapia a individuálne pohovory so všetkými terapeutmi
• sobota – téma stretnutia, skupinová terapia a individuálne pohovory so službukonajúcim terapeutom

Cieľ doliečovania:
upevnenie abstinencie, udržanie novovybudovaného životného štýlu, získanie odborných rád, skúseností,
riešenie problémov

Miesto stretnutí:
OLÚP, n.o. Predná Hora 

 

Viac informácií (termíny, témy, program,...) o konkrétnom druhu doliečovania nájdete v ponuke v ľavo.

 

 
O NÁS   ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ   PACIENTOM   PREVENCIA     OSTATNÉ SLUŽBY   INFORMÁCIE   FOTOGALÉRIA   ZMLUVY    
COPYRIGHT © OLUP-PREDNAHORA.SK 2011 designed by Artlandia