Publikačná činnosť
 
 
Výročná správa 2018
 
Lek. vyšetrenie a odbor. poradenstvo pre vodičov -
ktorí spáchali priestupok alebo trestný čin vedením vozidla pod vplyvom návykovej látky...
 
Expozícia Ferdinanda Coburga
Prehliadka poľovníckeho zámočku Ferdinanda Coburga.....
 
Návštevníkov: 209306
Návrh na liečbu
Na tomto mieste si môžte stiahnuť vzor tlačiva "Návrh na liečbu"
Ponuka pracovných miest
Preferujeme flexibilitu v prac.-práv. vzťahoch a konkurencie- schopnosť na trhu práce
Doliečovanie 2019 - terciárna prevencia v OLÚP, n.o.
Termíny najbližšieho stretnutia ....
 

Publikačná činnosť

Publikácie 2018:

Martinove, M.: Ani joint!?, Plus 7 dní, roč. 28., č. 10, str. 24-26

Benkovič, J.: Čaká ju tvrdý režim, Šarm, roč. 16., č. 20, str. 60

Benkovič, J.: Závislosť poškodí dušu i telo, Katolické noviny, roč. 133., č. 31, str. 10-11

Benkovič, J.: Pre hry prišiel o školu, zdravie, oficiálne nie je závislý. Ako sa liečia iné nelátkové závislosti, SME Primár

Migaľ, L.: Toto sú časté mýty o drogách, ktorým netreba viac veriť, Hospodárske noviny, č. 178

Benkovič, J.; Knapík, P.: Kognitívno-behaviorálna terapia oniománie, Mental, č. 2

Stanislav, V.: Discrepancy between readiness to change, insight and motivation in alcohol-dependent inpatients, Neuroendocrinoly Letters, roč. 39., č. 2, str. 101-108

Benkovič, J.: V Brezne spustili petíciu stop hazardu, Brezňan, roč. 21., č. 4Publikácie 2017:

Maidanevych, O., Semerenko, O.: Selfies ako nová forma závislosti - identifikácia problému, Psychiatria pre prax, roč. 18., č. 1, str. 14-16

Benkovič, J., Knapík, P.: Pacient alkoholik – zdravotné riziká,možnosti liečby v ambulantnej starostlivosti, špecifiká starostlivosti, Via Practica, 8./2017, roč. 14, č. 3, str. 126-129

Kvetková, J.: Alkohol za volantom - aktuálne trendy v laboratórnej diagnostike markerov, Zborník - IV. medzinárodná vedecká konferencia o dopravnej psychológii Transport Trends 2017, 9./2017. 120-125

Benkovič, J.: Oniománia, Cesta, 10./2017, roč. 15, č. 10, str. 26-29

Stanislav, V.: Doliečovanie a spoluzávislosť, Cesta, 11./2017

Hajduková, M., Gabajová, V.: O drogovo závislých a o vzťahoch v OLÚP,n.o. Predná Hora, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 31.10.2017, č. 5/2017, 25-27

Gešková, V., Lábajová, V.: Závislosť žien a jej stúpajúci trend, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 31.10.2017, č. 5/2017, 21-24

Lábajová, V., Gešková, V., Poliaková, L.: Ženy a závislosti, Zborník z XIX. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v psychiatrii SK SaPA s medzinárodnou účasťou

Stanislav, V.: Ako ma poznanie môjho životného štýlu vrátilo späť do života, Mentál, 1./2017, vol. 5, str. 24-33, ISSN1339-4614Publikácie 2016:

Ďanovský, J.: Úroveň spirituality a úspešnosť liečby u závislých, Psychiatra pre prax, 1./2016, roč. 17, č. 1, str. 33-36

Stanislav, V.: Neposlušné dieťa je vždy dieťa, ktorému chýba povzbudenie, Štrbské noviny, 4./2016, roč. 5, č. 3, str.18

Hajdúková, M., Gešková, D.: Od závislosti k abstinencii – úlohy sestry v terapeutickom procese v OLÚP, Zborník príspevkov z 18. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v psychiatrii, 5./2016

Slabejová, M.: Monitorovanie, hodnotenie a výskum efektívnosti liečby závislostí v SR, ČR, PL, Zborník príspevkov z 18. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v psychiatrii, 5./2016

Kováčová, V.: Diagnostika markerov alkoholizmu v OLÚP n.o. Predná Hora, Zborník príspevkov z 18. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v psychiatrii, 5./2016

Gešková, D.: Editor zborníka, Zborník príspevkov z 18. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v psychiatrii, 5./2016

Martinove, M. ml., Turček, M.: Postavenie závislosti v klasifikácii DSM-5 + audiodidaktický test, Alkoholizmus a drogové závilosti (Protialkoholický obzor), 5./2016, roč. 51, str.5-16

Glűcknerová, P.: Expozícia F. Coburga na Prednej Hore – spolupráca OLÚP n.o. s MSA,Zborník MSA,6./2016

Martinove, M.,ml.: Drogová scéna – nové psychoaktívne látky, Výročná správa MV SR, NAKA PZ SR, o drogovej problematike za rok 2015, 6./2016

Kvetková, J., Ďanovský, J., Kravčák, J., Gešková, D., Hajdúková, M., Gabajová, V.: Výživový doplnok v manažmente pacientov s chronickým pečeňovým ochorením a inými následkami závislosti od alkoholu, Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor), 9./2016, roč. 51, č. 2, str. 63-76

Benkovič, J.: Mobil náš každodenný, Cesta, 9./2016, roč. 14, č. 9, str. 4-8, ISSN 1138-1432

Benkovič, J.: Zberateľstvo a chorobné zhromažďovanie, Sociálna prevencia, 9./2016, roč. 11, č. 1, str. 24-26

Benkovič, J.: Mladých pribúda, Zdravie, 9./2016, roč. 72, č. 9, str. 60

Martinove, M. PhDr.: Zelená narkomanom, Plus 7 dní, 12./2016, č. 48, str. 116

Martinove, M. PhDr.: Telesný zdravotný stav závislých od alkoholu, liečených antidepresívami – teraz a pred 13 rokmi, Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor), 12./2016, roč. 51, č. 3, str. 147-154

 

Publikácie 2015:

Martinove, M.: Pán prezident, s deťmi sa neštrngá!, Plus jeden deň, 14.1.2015, roč. 10, č. 10, str. 3
Martinove, M.:
Aj mamičky môžu mať problém..., Mama a JA, 3./2015, roč. 14, č. 3, str.94-96
Šestina, D., Máte,K.:
Výsledky vstupných a výstupných skríningových vyšetrení v rámci integrovanej telesnej výchovy v komplexnej liečbe závislosti, Alkoholizmus a drogové závislosti (protialkoholický obzor), roč. 50, č. 1, str. 3-20
Martinove, M.:
Tabletka na náladu bez receptu? Žiaden problém, denník PRAVDA, 8.5.2015,
Martinove, M., Stanislav,V.: príručka „Vaše deti a alkohol“ - fakty a rady, ktoré vám pomôžu zaujať správny postoj, 5./2015
Martinove, M.:
Opioidy, konopné drogy i halucinogény, Bedeker zdravia špeciál - Ako zvládať látkové závislosti, 5./2015, str.22-23, ISSN 1337-2734
Martinove, M.:
Liečba si vyžaduje individuálny prístup,Bedeker zdravia špeciál - Ako zvládať látkové závislosti, 5./2015, str.24-25, ISSN 1337-2734
Martinove, M.,ml.:
Čo ak pacient recidivuje,Bedeker zdravia špeciál - Ako zvládať látkové závislosti, 5./2015, str.26-27, ISSN 1337-2734
Benkovič, J.: Riziká modernej doby, Bedeker zdravia špeciál - Ako zvládať nelátkové závislosti, 5./2015, str. 3, ISSN 1337-2734
Benkovič, J.:
Terapia novodobých závislostí, Bedeker zdravia špeciál - Ako zvládať nelátkové závislosti, 5./2015, str. 4, ISSN 1337-2734
Benkovič, J.: Životné prehry gamblera, Bedeker zdravia špeciál - Ako zvládať nelátkové závislosti, 5./2015, str. 6-7, ISSN 1337-2734
Benkovič, J.: Psychologické zvláštnosti virtuálneho sveta, Bedeker zdravia špeciál - Ako zvládať nelátkové závislosti, 5./2015, str.10, ISSN 1337-2734
Benkovič, J.: Aj naši predkovia nakupovali občas s vášňou, Bedeker zdravia špeciál - Ako zvládať nelátkové závislosti, 5./2015, str.16, ISSN 1337-2734
Benkovič, J.: Nedokázala odolať, Bedeker zdravia špeciál - Ako zvládať nelátkové závislosti, 5./2015, str.19, ISSN 1337-2734
Benkovič, J.: Utrpenie chorobných zberačov, Bedeker zdravia špeciál - Ako zvládať nelátkové závislosti, 5./2015, str. 29, ISSN 1337-2734
Martinove, M.,ml.: Závislosti v DSM-5, Psychiatria pre prax, roč. 16, č. 1, str. 6-8
Benkovič, J.: Horšia závislosť za lepšiu?, Zdravie, roč. 71, č. 7, str. 76-77
Ďanovský, J.: Ste závislý od internetu, sociálnych sietí či mobilných zariadení?, PC REVUE, roč. 23, č.8, str. 11
Benkovič, J.:
Rozprávka o šťastí úspešného gamblera, Sociálna prevencia, roč. 10, č. 2, str. 15-16
Martinove, M., Martinove, O.: Naltrexón v liečbe cravingu u závislých od alkoholu. Prvé skúsenosti v ústavnej liečbe na Slovensku v OLUP,n.o. na Prednej Hore, Alkoholizmus a drogové závislosti (protialkoholický obzor), roč. 50, č. 4, str. 159-167
Maidanevych, O., Semerenko, O.: Závislosť a poruchy príjmu potravy, Alkoholizmus a drogové závislosti (protialkoholický obzor), roč. 50, č. 4, str. 169-177Publikácie 2014:


Martinove, O.: Dzurinda si priznal: Opil som sa, denník SME, roč. 22, č.5, str. 2

Benkovič, J.: Niektoré zvláštnosti, špecifiká a riziká virtuálneho sveta internetu, Cesta,roč. 12, č. 2, str. 26-29

Benkovič, J.: Pozor na vodu! Svetom sa šíri nová závislosť: Aquaholizmus,Nový čas Nedeľa, 16.2.2014, str.16-17

Glűcknerová, P.: projekt „ Zdravotná a integrovaná telesná výchova so zameraním na zdravie a pohyb v komplexnej prevencii závislosti“, Revúcke listy, roč. 22, č.4, str. 4

Glűcknerová, P.: projekt „ Zdravotná a integrovaná telesná výchova so zameraním na zdravie a pohyb v komplexnej prevencii závislosti“, Naše Novinky BB, roč. 4, č.5, str. 13

Glűcknerová, P.: projekt „ Zdravotná a integrovaná telesná výchova so zameraním na zdravie a pohyb v komplexnej prevencii závislosti“, Muránske noviny, roč. 7, č.2, str. 8

Martinove, M.,ml.: To mi zostalo - zostatkový alkohol, Zdravie, č.4/2014, str. 20-23 

Benkovič, J., Ďanovský, J.: Doliečovanie patologických hráčov  v OLÚP,n.o. Predná Hora (1. časť, teoretická), Cesta, roč. 12, č. 6, str. 26-28

Benkovič, J.: Niektoré klady a zápory virtuálneho sveta počítačových hier a internetu, Sociálna prevencia, roč. 9, č. 1, str. 12-13

Martinove, M.ml., Benkovič, J., Ďanovský, J.: Nové syntetické látky na drogovej scéne na Slovensku a vo svete, Psychiatria pre prax, roč. 15, č.2, str. 59 - 63

Benkovič, J., Ďanovský, J.: Doliečovanie patologických hráčov  v OLÚP,n.o. Predná Hora (2. časť, praktická), Cesta, roč. 12, č. 7.-8., str. 26-29

Glűcknerová, P.: Vnuk bulharského cára Simeona Coburga navštívil Prednú Horu, Revúcke listy, roč. 22, č.12, str. 4

Slabejová, M.: Veci sú živé, keď sú nedokonalé, Krásy Slovenska, roč. 91, č. 7-8, str. 50-51

Hajdúková, M., Gabajová, V.: Výchova k hodnotám voľného času u závislých pacientov v OLÚP,n.o, Zborník z XVI. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v psychiatrii (19.9.2014),Gemerská Hôrka. 9./2014, ISBN 978-80-89542-44-4

Lábajová, V., Hajdúková, M.: Edukácia v ošetrovateľstve zameraná na podporu zdravia u závislých pacientov, Zborník z XVI. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v psychiatrii (19.9.2014), Gemerská Hôrka, 9./2014, ISBN 978-80-89542-44-4

Takáčová, I., Klimková, M.: Zvládanie agresívneho pacienta v OLÚP,n.o. Predná Hora, Ošetrovateľstvo bez hraníc IV. - zborník z IV. Celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou Belianske dni ošetrovateľstva (16.-17.2014), 10./2014, ISBN 978-80-89542-45-1

Glűcknerová, P.: projekt „Ochrana a podpora duševného zdravia v rámci komplexnej prevencie drogovej závislosti“,Revúcke listy, roč, 22, č. 17, str.10

Glűcknerová, P.: projekt „Ochrana a podpora duševného zdravia v rámci komplexnej prevencie drogovej závislosti“, Muránske noviny, roč, 7, č. 5, str.6

Glűcknerová, P.: projekt „Ochrana a podpora duševného zdravia v rámci komplexnej prevencie drogovej závislosti“, Naše novinky-Banská Bystrica, roč, 4, č. 28, str.6

Benkovič, J.: Všetko je na webe, Jeden svet, 11./2014

Benkovič, J.: Chorobné nakupovanie, Hospodárske noviny, 30.11.2014, str. 16-18

Benkovič, J.: Liečba pacienta nadmerne hrajúceho PC hry a používajúceho internet, Sociálna prevencia, roč. 9, č. 2, str. 11-12

Laskovská, Š.: Alkohol - Damoklov meč nad hlavami žien?, Bedeker zdravia, roč. 10, č. 4 , str. 58-60

Martinove, M.ml.: Nové psychoaktívne látky rastlinného pôvodu na drogovej scéne, Psychiatria pre prax, roč. 15., č. 4, str. 149-152Publikácie 2013:

Martinove, M. ml.: Alkorexia, Zdravie, roč. 68, č. 1./2013, str. 96-99

Benkovič, J.: Internet - nekontrolovaná zábava?, Cesta, roč.11, č.1, str. 20 - 25

Martinove, O. : Gamblerov prijmú len v akútnom stave, Zdravotnícke noviny, roč. 18, č. 2, str. 2

Glűcknerová, P.: Psychiatrická ambulancia v OLÚP,n.o., Revúcke listy, roč. 22, č. 6, str. 4

Benkovič, J.:
Do herne, Plus 7 dní, roč. 23, č. 4, str. 62 - 65

Martinove, M. ml.: Policajti rozhodnú, či Slota pôjde na vyšetrenie k psychiatrovi, Plus 1 deň, 14.5.2013

L
ábajová, V., Gešková, D.:  Drogová závislosť a zmena životného štýlu, Sestra, roč.  12, č.5.-6., str. 42-44

Martinove, M.: Niektoré príbehy pacientov ma bolia, Bedeker zdravia, roč. 9, č. 3, str. 27-30 

Martinove, M., Benkovič, J., Kvetková, J., Ďanovský, J.: kapitola "Úzkostné poruchy u závislých od alkoholu a patologického hráčstva", , In Vavrušová Lívia a kol.: Úzkostné poruchy, ISBN 9788080634001, str. 106-135

Martinove, M. ml.: Ženský alkoholizmus, Muránske noviny, roč. 6, str. 6

Glűcknerová, P., Martinove, M. ml., Kolesár, O.: Ak máte problém, nezdráhajte sa navštíviť nás! , Revúcke listy, roč. 22, č. 15, str. 4

Glűcknerová, P.: Psychiatrická ambulancia v OLÚP,n.o., Jelšavan, roč. 18, č. 10, str. 8

Martinove, O. : Poslanec Muránsky od rána nad pohárikom!, Nový čas, roč. 23, č. 242, str. 2-3

Martinove, M.: Kvantitatívne zmeny pokojového elektroencefalografického záznamu, Alkoholizmus a drogové závislosti (protialkoholický obzor), roč. 48, č.2, str. 65-84

Kvetková, J., Martinove, M. ml: CDT a iné novšie markery závislsoti od alkoholu, Alkoholizmus a drogové závislosti (protialkoholický obzor), roč. 48, č.3, str. 145-154 

Benkovič, J.: Skupoval udice, Šarm, roč. 11, č.46, str.66

Benkovič, J.: Látkové a nelátkové závislosti a ich kriminálne dôsledky,Sociálna prevencia,roč. 8, č.1, str.14-16 
 
Glűcknerová, P.: Psychiatrická ambulancia v OLÚP,n.o., Muránske noviny, roč. 6, č. 4, str.6
 
Benkovič, J.:
Nakupovanie ako choroba, Nový čas, roč. 23, č. 278. str. 14-15

Martinove, M., Peregrim, I.: Nárazové pitie u mladistvých dievčat, Bedeker zdravia, roč. 9, č. 6, str.56-57

Martinove, M.: Pijú z macherstva aj kvôli problémom doma, Dieťa, roč. 19., č. 12, str.50-51

Martinove, M. a kol.: Závislosť a jej vplyv na rodinu, edukačná brožúra MERCK

Martinove, M. ml.: kapitola "Lôžková liečba drogovo závislých", Výročná správa 2012 -Národné monitorovacie centrum pre drogy
Martinove , M.: Abstinencia a recidíva - dve odvrátené tváre závislosti, Lekárske listy, reprint MERCK, 12./2013, č. 42, str.1-2


Pu
blikácie 2012:

Hajdúková, M., Gabajová, V.: Patologické hráčstvo, Sestra, roč.11, č. 1.-2./2012, str. 41 - 43

Benkovič, J.: Patologické hráčstvo, Bedeker zdravia, roč. 8, č.1, str. 22 - 23

Benkovič, J., Martinove, M., ml. : Hazardný priemysel v SR "po novom", Cesta,roč. 10, č.3, str. 26 - 28

Martinove, M.: Alkohol sa pod Tatrami podpísal pod 11 úmrtí, Popradský Korzár, 24. 2. 2012

Martinove, M.: Závislosť verzus rodina - Nemá zmysel vyhrážať sa, Slovenka, roč. 65, č. 9, str. 27

Benkovič, J., Mišurdová, J., Grossmann, J.: Niektoré typy závislostí a ich najčastejšie psychické komorbidné poruchy, Psychiatria pre prax, roč. 13, č. 1/2012, str. 21 - 24

Benkovič, J.: Výhra je ako orgazmus. Aj tak to chceme!, Šarm, roč. 14, č.16, str. 6 - 7

Benkovič, J.: Patologické hráčstvo, Bedeker zdravia, roč. 8, č.2, str. 76

Martinove, M.: Zle naučené správanie, Bedeker zdravia, roč. 8, č.3, str. 30-31

Benkovič, J.: Agresívne protispoločenské správanie patologického hráča, závislého od internetu a počítačových hier, Sociálna prevencia, roč. 7, č.1/2012, str. 22

Benkovič, J.: Prehraté životy, Týždeň, roč. 9, č.44/2012, str. 32-35

Martinove, M.: Exkluzívny prehľad - kto patrí k špičke slovenskej medicíny?, Zdravotnícke noviny - príloha Top lekári na Slovensku, 11./2012, str.49

Martinove, M.: Mal byť vzorom, bral drogy!,Plus jeden deň, 8.12.2012, roč. 7, č. 283, str. 16-17 

Martinove, M., Koprdová, E.:Fajčenie od A po ZET,Alkoholizmus a drogové závislosti,roč.47.,č.5, str. 317-323

Martinove, M.: Úvodné slovo,Psychiatria pre prax, roč. 13, č. 4,

Martinove, M.: Ešte jeden prosím!,SME ženy, č. 50/28, str. 10 - 11 

Laskovská, Š.: Na riešenie orientovaná externalizácia v psychoterapii u ľudí s poruchami príjmu potravy, Psychiatria pre prax, roč. 13, č. 4, str. 169-171

Martinove, M. ml., Stanislav, V.: Manažment vodičov, ktorí spáchali priestupok alebo trestný čin vedením vozidla pod vplyvom návykovej látky, Alkoholizmus a drogové závislosti roč. 47, č. 3, str.157 - 168

Martinove, M. ml.,: Pokroky vliečbe závislostí od opiátov, Alkoholizmus a drogové závislosti, roč. 47, č. 3, str.183 - 186

Martinove, M. ml.,: Substitučná liečba (odborná recenzia), Chráň sám seba  - edícia OZ Odyseus, č.18,

Stanislav, V.: Ranné spomienky ako koncepty utvárania životného štýlu u závislých (abstrakt), Alkoholizmus a drogové závislosti roč. 2012, supl. 2, str. 34

Martinove, M. ml.,: Alkoholizmus, rodina a sociálne dôsledky, www.i-med.sk, 6./2012

Martinove, M. ml.,: Stimulace nervu vagu v léčbe deprese (odborná recenzia), www.i-med.sk, 10./2012Publikácie 2011:

 • Martinove, M., Martinove, M., ml., Martinove O.: Antidepresíva u závislostí, Psychiatrie, roč. 15, č.1, str. 17

 • Martinove, M., Fábryová,V.: Poruchy spánku, Báječná žena, č.2/2011

 • Benkovič, J.: Ste závislí od nakupovania?, Instore Slovakia, marec - apríl/2011, str. 27 - 28

 • Martinove, M.: Mladí ľudia sú k drogám náchylnejší. V kurze je pervitín. Gemerský korzár, 17.5.2011, roč. 13, č. 113, str. 2

 • Benkovič, J.: Na Prednej Hore je podstatou liečenia zmena myslenia, MY Liptovské noviny, roč. 62.,č. 23., 14.6.2011, str. 8

 • Martinove M.: Zaradenie do resocializačného zariadenia ako jedna z možností alternatívnej trestnoprávnej sankcie. Ochranná ústavná liečba závislosti a možnosti jej ukončenia. Alkoholizmus a drogové závislosti, roč. 46., č.2, str. 99 - 106

 • Benkovič J.: Medzi gamblermi sú aj vzdelaní a bohatí ľudia. Východoslovenský Korzár, 11.7.2011

 • Benkovič J., Hiľovská Z. : Počítačové hry, dôsledky na život a fungovanie mladého jedinca. Psychiatria pre prax, roč. 12., č. 2, str. 76 - 80

 • Benkovič J.: Počítačové hry, dôsledky na život a fungovanie mladého jedinca. Cesta, roč. 9., č. 7, str. 12-17

 • Benkovič J.: Vo virtuálnom svete trávia aj 12 hodín. Šarm, roč. 9., č. 32, str. 23

 • Benkovič J.: V zajatí siete. SME-ženy, č. 30., str. 10-11

 • Benkovič J.: Zberateľstvo, Cesta, roč.9, č.9, str. 26 - 29

 • Martinove O., Martinove M. ml., Martinove M.: Liečba závislosti od alkoholu, Psychiatria pre prax, roč.12, č.3, str. 94 - 95

 • Martinove M. ml.,  Martinove O., Martinove M., Glűcknerová P.: The Success of Addiction Treatment, Neuropsychopharmacologia Hungarica, roč. 13, č. 2, str. 35

 • Martinove M. ml.,  Martinove M., Martinove O., Glűcknerová P.: Úspešnosť odvykacej liečby, Alkoholizmus a drogové závislosti, roč. 46, č. 4/2011, str. 193 - 205

 • Benkovič, J., Martinove, M.: Patologické hráčstvo, odporúčané postupy, Psychiatria pre prax, roč. 12, č. 4, str. 149 - 153

 • Benkovič, J., Martinove, M., ml.: Hazardný priemysel v SR a jeho dôsledky z pohľadu patologických hráčov, Alkoholizmus a drogové závislosti, roč. 46, č. 5, str. 297 - 307

 • Martinove M., ml, Martinove O., Martinove M., Glűcknerová, P.: The Success of Addiction Treatment, Global addiction 2011, 12/2011

 • Koprdová, E.: Fajčenie je horšie ako iba zadymený zlozvyk, Katolícke noviny, roč. 126, č. 21, str. 12 - 13Publikácie 2010:

 • Benkovič, J., Híľovská, Z.: Počítačové hry-dôsledky na život a fungovanie mladého človeka, Cesta, roč. 8, č.1, str. 7- 10

 • Benkovič, J.: Obchody a internet sú ako heroín, magazín Pravdy, roč.7, č. 7,str.6-9

 • Benkovič, J.: Virtuálny svet, Cesta, roč.8, č. 3,str. 13- 15

 • Martinove, M.: Úvodné slovo, osobnosť, Psychiatria pre prax, roč.11

 • Martinove, M.: Liečba závislostí od drog, Lekársky obzor, roč.59, č. 3, str. 90-94

 • Martinove,M., Benkovič, J.: S promile bez následkov, Zdravie, roč.66, č. 4, str. 28 -30

 • Benkovič, J., Kvetková, J.: Drogy, Zdravie, roč.66, č. 4, str.104

 • Benkovič, J.: Novodobých závislostí pribúda, Gemerský Korzár, 4/2010

 • Martinove, M.: Epilepsy and dependence, Neuropsycholoica Hunarica,roč.12, č.1, str. 295-300

 • Benkovič, J.: Automatov je v Prešove menej, hráčov pribúda, Prešovský Korzár, 10/2010, roč.12, č. 236,str. 2

 • Martinove, O.: Záchytné stanice, Zdravotnícke noviny, roč.15, č.37, str.5

 • Martinove, O.: Pijani-alkoholici trávia v nemocnici viac času ako onkologickí pacienti, Plus 7 dní, roč.20, č.46, str.92-94

 • Benkovič, J.: Použitie kognitívno-behaviorálnej terapie u klientky s kleptomániou, Psychiatrie pro prax, 2/2010, str. 7-10

 • Benkovič, J.: Ako sa človek stane závislým?, Dukla, roč.32, č. 46, str. 1-3

 • Benkovič, J.: Zničujúca vášeň, Plus 7 dní, roč. 20, č. 48, str. 106-108

 • Stanislav, V.:Životný štýl ako jeden z možných prediktorov vývoja závislosti u mladých dospelých, Bulletin národní protidrogové centrály, roč. 16, č. 4/2010, str. 3-8

 • Martinove, O.: Vianoce a Silvester sú v liečebni citlivým obdobím, Gemerský korzár, roč.12, č.298, str.1-3


Publikácie 2009:

 • Benkovič, J.: Shopaholizmus. Choroba celebrít?, OK!, 1/2009, str. 99

 • Martinove, M.: Alkoholizmus, Neuromagazín, 1/2009, str. 36-40

 • Benkovič, J.: Cieľom liečby závislých od internetu je naučiť sa ho používať s mierou, TASR, 5/2009

 • Benkovič, J.: Musím si to kúpiť! Musím!, Emma, roč. 9., č.7, str. 62-65

 • Benkovič, J.: Agresivita a závislý jedinec, Cesta , roč. 7., č.5, str. 10-11

 • Kvetková, J.: Diagnóza F 63 - Závislosť od internetu, Markíza, 8/2009

 • Benkovič, J.-Martinove, M.: Agresivita a závislý jedinec, Alkoholizmus a drogové závislosti , roč. 44., č.3, str. 163-175

 • Martinove, M.: Alkoholizmus a jeho dôsledky na jedincov s vysokoškolským vzdelaním, Psychiatria pre prax, roč. 10, č. 4, str. 166 –170

 • Benkovič, J.: Oniománia-chorobné nakupovanie, Sociálna prevencia , roč. 4., č.2, str. 13 – 15

 • Benkovič, J.: Odpojte ma!, Zdravie , 10/2009, č.10, str. 114 – 115

 • Martinove, M.- Stanislav,V: Ako udržiavať abstinenciu u závislých od alkoholu, Neuromagazín, roč. 2, č.3, str. 35-36

 • Benkovič, J.: Oniománia-chorobné nakupovanie, Cesta , roč. 7., č.10, str. 9 – 13

 • Hajdúková, M.-Hoghová, M.: Zvládanie cravingu v liečbe u pacientov v OLÚP, Zborník z XI. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v psychiatrii, Sestra ako teraepeutický činiteľ v psychiatrickom ošetrovateľstve, roč. 11, str. 130-134

 • Slabejová, M.: Arteterapia a jej využitie v OLÚP, Zborník z XI. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v psychiatrii, Sestra ako teraepeutický činiteľ v psychiatrickom ošetrovateľstve, roč.11, str.135 -139

 • Martinove, M.: Rekordman, Plus 7 dní, roč. 42, 10/2009, str. 80-82

 • Martinove, M.: Vstupenka do raja, Zdravie, roč. 65, č.11, str. 76-77

 • Stanislav, V.:Životný štýl ako jeden z možných prediktorov vývoja závislosti u mladých dospelých, Alkoholizmus a drogové závislosti, roč.44, č. 4. 241 – 252

 • Skokan, D.- Martinove, M.: Bipolárna afektívna porucha u patologického hráča – kazuistika, Psychiatria pre prax, roč. 10, č.5, str. 240 – 241

 • Glűcknerová, P.: Prehliadka expozície F. Coburga spojená so slávnostným uvedením filmu Spomienky spod muránskej planiny, Revúcke listy, roč. 18, č. 20, s.7


Publikácie 2008:

 • Dugasová D.: Starostlivosť o pacienta s Alzheimerovou chorobou,Sestra, č. 3-4/2008, str. 34-35

 • Kvetková J.: Vplyv abstinencie na hypercholesterolémiu,Alkoholizmus a drogové závislosti,roč. 43, č.2, str. 65-73

 • Benkovič J.: Eutanázia – osobný názor na problematiku, denník SME, 6.6.2008, str. 22

 • Kvetková J.: Alkoholizmus, Báječná žena, roč. 5, č.32, str. 21

 • Benkovič J.: Počítačové hry – klady či zápory?, Cesta, roč. 4, č.9/2008

 • Kvetková J. a Martinove M., ml.: Závislosť a nádorové ochorenia, Alkoholizmus a drogové závislosti,roč. 43, č.2, str. 111-117

 • Laskovská Š.: Závislosť od smerovania inam, k inému, Čistý deň, roč. 6, č. 3, str. 8-9

 • Martinove M.: Epileptické záchvaty a závislosť, Alkoholizmus a drogové závislosti, roč. 43, č. 3, str. 137-147

 • Gešková D.: Alkoholizmus – moderné trendy ošetrovania, Sestra, 1.11.2008


Publikácie 2007:

 • Stanislav V.: Nutkavá neuróza- kazuistika, Patológia a psychopatológia dieťaťa, roč.42/2007,
  č.1-2.str. 172-179

 • Laskovská Š.: Kodependencia, Psychiatrie pro prax, č.4/2007, str. 163-165

 • Benkovič J.: Pacient-alkoholik, zdravotné riziká, možnosti liečby v ambulantnej starostlivosti praktického lekára, Via Practica, 4/2007, str.197-201

 • Benkovič J.: Novodobé nelátkové závislosti, Psychiatria pre prax, 6/2007, roč. 8, str. 263-266

 • Benkovič J.: Oniománia, Sociálna prevencia 2/2007, Informačno-vzdelávací bulletin rezortu kultúry, str.14-18
.
 • Benkovič J.: Nelátkové závislosti v ambulancii praktického lekára, Via Practica, 11/2007, str.530-533.

 • Benkovič J.: Som obeť nákupnej mánie, Slovenka, číslo 33/2007

 • Benkovič J.: Počítač je droga, Slováci sa musia liečiť, Hospodárske noviny: číslo 1982007

 • Benkovič J.: Pozor na chorobné nakupovanie, SME, roč.15, číslo 264, november 2007

 • Benkovič J.: V liečebniach pribúda závislých na počítačoch, .SME október 2007, TASR

 • Benkovič J.: Komu sa nelení môže byť aj workoholik, SME, 15.12.2007

 • Benkovič J.: Nakupovacích maniakov pribúda, Pravda, 17.6.2007

 • Benkovič J.: Technické výdobytky a vplyv na psychiku a zdravie, Zdravotnícke noviny, 2.8.2007


Publikácie 1992 – 2006:

 • Benkovič J.: Parciálna liečba, Smer, roč. 2, č.117, 20.5.1992, str.5.

 • Benkovič J.: Nové formy lekárskej starostlivosti formou parciálnej hospitalizácie, Liptov, č.32, 11.8.1992, str.5

 • Benkovič J.: Aby návrat nebolel, Zdravotnícke noviny, č.40/1992, 5.10.1992, str.12

 • Benkovič J.: Diagnóza F:63, Slovenská Republika, 134/VI., 12.6.1998, str.7.

 • Benkovič J.: Diagnóza F:63,Slovenská republika, 140/VI., 19.6.1998, str.7.

 • Benkovič J.: Mama, ty si opitá, Slovenka, č.40, 27.9.1999, str.22-23.

 • Benkovič J.: Gamblérstvo je nebezpečnejšie, ako sa zdá, Kankán č.10/99, str.32-35

 • Benkovič J.: Patologické hráčstvo, Zborník nadácie Betlehem, Rimavská Sobota, 18.3.2000

 • Benkovič J.:Okrem lekárov a policajtov pijú čoraz viac aj služobníci Boží, Gemerský denník č.115/ roč.II. 20.5.2000, str. l.

 • Martinove M.: Vstupenkou do pekla je aj prvá cigareta, Denník Národná obroda, 13.12.2000

 • Hrnčiarová J.: Posledný hlt s dosť, Život, november 2000

 • Martinove M.:Alkohol rozbil rodinu, Týždenník Katolícke noviny, č. 27 z 8.7.2001

 • Benkovič J.: Automaty ma obrali o mladosť.,EMMA, č.7/2001, str. 33.

 • Martinove M.:Alkoholizmus u žien,. Alkoholizmus v rodine a deti, Časopis Slov. Združenia príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA, Psych. odd. Levoča, roč. II. č. 3

 • Koprdová E., Ištvánová E: Fajčenie, Časopis Slov. združenia príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA, Psych. odd. Levoča, roč. II. č. 3

 • Hrnčiarová J.: liečbe závislostí, Gemerské zvesti, č. V/41, str.4 a V/42, str.4.

 • Hrnčiarová J.: Reportáž - Svet bez alkoholu a drog, Gemerské zvesti č. V/41, str.4

 • Martinove M.: Alkoholizmus žien, Alkoholizmus a deti. Katolícke noviny, č. 23 z 9.6.2002

 • Vrbinská A.: Sexual life of alcohol dependent, Sexuology 1/2002, str.15-19

 • Hrnčiarová J.:Či možno liečiť závislosti, Gemerské zvesti V/42, str.4 z roku 2003

 • Benkovič J.: Slováci tipujú viac, ako obyvatelia okolitých krajín, Pravda, XIII/45, 24.2.2003, str. l a 18.
 • Benkovič J.:Socioterapeutický G- klub abstinujúcich patologických hráčov v OLÚP-Predná Hora., OPORA (Slov. združ. príbuzných a priateľov duševne chorých), roč. II. č.3., máj 2003 str.9-10.

 • Benkovič J.: Alarmujúce štatistiky, Cesta (mesačník abstinentov), 9/2003, Charitas-Prešov.
 • Benkovič J.: Recidívy patologických hráčov, Cesta (mesačník abstinentov), l /2004. Charitas –Prešov.

 • Život 26/2005, Helikoptérou po e-mailoch (nelátková závislosť),

 • TV-OKO 28/2005: Nehanbím sa za to, že som tu, ale že som pil

 • Šarm č.37/2005: Liečili prvú shopaholičku. (nelátková závislosť)

 • Korzár č.179/2005: Na Prednej Hore sa lieči žena z chorobného nakupovania

 • Cesta ,roč.2 č.1: Recidívy patologických hráčov

 • Cesta, roč.3, č.5.: Závislosť na práci Workoholizmus

 • Cesta, roč.3 sept. 2005 : Nové nelátkové závislosti- shopaholizmus

 • Národná obroda, (1.10.2005:), Alkoholizmus

 • Čistý deň, č.3/2006, roč. IV: Liečba je len začiatok zmeny

 • Cesta, marec 2006: Závislosť od elektronickej pošty

 • Cesta, apríl 2006:Závislosť na zbraniach

 • Cesta, máj 2006: Máme v rodine závislého

 • Cesta, jún 2006: Ako si nevychovať závisláka

 • Cesta, október 2006: Televízia, novodobá závislosť ?

 • Denník Plus jeden deň: roč.1, č.72 : Sme závislí od nakupovania

 • Šarm č.47/2006: Kradla rúže i čokolády
 
O NÁS   ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ   PACIENTOM   PREVENCIA     OSTATNÉ SLUŽBY   INFORMÁCIE   FOTOGALÉRIA   ZMLUVY    
COPYRIGHT © OLUP-PREDNAHORA.SK 2011 designed by Artlandia