Priebeh liečby
 
 
Výročná správa 2018
 
Darujte 2 % dane...
 
Lek. vyšetrenie a odbor. poradenstvo pre vodičov -
ktorí spáchali priestupok alebo trestný čin vedením vozidla pod vplyvom návykovej látky...
 
Expozícia Ferdinanda Coburga
Prehliadka poľovníckeho zámočku Ferdinanda Coburga.....
 
Návštevníkov: 206931
Návrh na liečbu
Na tomto mieste si môžte stiahnuť vzor tlačiva "Návrh na liečbu"
Ponuka pracovných miest
Preferujeme flexibilitu v prac.-práv. vzťahoch a konkurencie- schopnosť na trhu práce
Doliečovanie 2019 - terciárna prevencia v OLÚP, n.o.
Termíny najbližšieho stretnutia ....
 

Priebeh liečby

 

Dôležité je dobrovoľné rozhodnutie liečiť sa a motivácia zmeniť svoj doterajší životný štýl.

Základnou filozofiou liečby závislostí je pobyt závislého človeka v terapeutickej komunite na špeciálne organizovanom zdravotníckom oddelení, kde sa vyžaduje aktívna spoluúčasť pacienta. Základnou myšlienkou terapeutickej komunity je to, že ľudia s rovnakým problémom si pod odborným vedením dokážu vzájomne pomáhať, poskytovať podporu, učiť sa navzájom od seba, dávať si spätnú väzbu.

Základným prvkom liečby je najmä skupinová psychoterapia. Využíva liečivé faktory skupiny, akými sú skupinová súdržnosť, rozoberanie a riešenie problémov, ale aj priateľstvá, nezištnosť, sociálne učenie, spätná väzba, spolupatričnosť, korekcia postojov a vzťahov, rekapitulácia primárnej rodiny. Dôležitá je atmosféra otvorenosti, dôvery, porozumenia a empatie. Nemenej dôležitou súčasťou liečby je medikamen-tózna liečba, ktorú ordinuje lekár podľa zdravotného stavu pacienta.

Cieľom liečby je zmena doterajšieho životného štýlu závislého na abstinentský a jeho udržanie. K dosiahnutiu toho je nutný náhľad, kritičnosť, prijatie nových postojov, zmena hodnotového rebríčka ako aj poznanie závislosti ako choroby. Dôležitý je návrat k sebadisciplíne a k zodpovednosti. Preto je liečba závislostí režimová. Pacienti majú štrukturovaný program, sú hodnotení bodmi (červenými - za splnenie povinností, za aktivity „naviac“, za ochotu a dobré skutky, čiernymi - za priestupky ako je meškanie, nesplnenie si povinnosti, iné porušovanie a nerešpektovanie režimu). Svoje aktivity (napr. vo voľnom čase) si pacienti plánujú a schvaľuje ich terapeutický tím.

Režim dňa pozostáva z povinných a dobrovoľných terapeutických aktivít. Patrí k nim písanie životopisu, racionálna terapia (prednášky o závislostiach), tematické skupiny (písomné spracovanie zadaných tém), nácvik asertivity, nácvik zvládania stresu, protifajčiarske a rôzne iné skupiny, autogénny tréning (nácvik relaxácie), biblioterapia (čítanie odbornej literatúry), pracovná terapia, arteterapia. Významnou súčasťou liečby sú športové a pohybové aktivity (posilňovňa, kondičný beh, loptové hry, tenis, ping-pong,rôzne súťaže, vychádzky, turistické výlety).


Viac informácií vám poskytne Denný program.

 
O NÁS   ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ   PACIENTOM   PREVENCIA     OSTATNÉ SLUŽBY   INFORMÁCIE   FOTOGALÉRIA   ZMLUVY    
COPYRIGHT © OLUP-PREDNAHORA.SK 2011 designed by Artlandia