Posilňovacia liečba
 
 
Výročná správa 2018
 
Darujte 2 % dane...
 
Lek. vyšetrenie a odbor. poradenstvo pre vodičov -
ktorí spáchali priestupok alebo trestný čin vedením vozidla pod vplyvom návykovej látky...
 
Expozícia Ferdinanda Coburga
Prehliadka poľovníckeho zámočku Ferdinanda Coburga.....
 
Návštevníkov: 206931
Návrh na liečbu
Na tomto mieste si môžte stiahnuť vzor tlačiva "Návrh na liečbu"
Ponuka pracovných miest
Preferujeme flexibilitu v prac.-práv. vzťahoch a konkurencie- schopnosť na trhu práce
Doliečovanie 2019 - terciárna prevencia v OLÚP, n.o.
Termíny najbližšieho stretnutia ....
 

Posilňovacia liečba

Pacient na posilňovacej liečbe  (tzv. “posilňovačka”)

Pacient sa podrobuje liečebnému režimu v takom rozsahu ako na základnej liečbe, platí pre neho bodovací poriadok. Zúčastňuje sa ranných komunít, na psychoterapeutických programoch, na pracovnej rehabilitácii a na rozcvičkách, píše si denník. Je oslobodený od písania tém z racionálnej a tematickej skupiny, životopisu, úvah a hodnotenia liečby. Pacient má v priebehu  posilňovacej liečby v čase osobného voľna od 15,40  do 17,00 hod umožnené priepustky do areálu liečebne (mapka areálu je vyvesená na oddelení).

Pacient  má  počas posilňovacej liečby povolenú 1x 6-hodinovú priepustku (schváli terapeutický tím v druhom týždni liečby) mimo areál liečebne. Požiadavku na takúto priepustku podáva prostredníctvom pacientskej spolusprávy, predchádzajúci deň. Pacient na konci posilňovacej liečby môže požiadať o edukačné brožúrky ako odmenu  na podporu v ďalšej abstinencii, a to bez bodov. 

Posilňovacia liečba je pre abstinujúceho pacienta možná najskôr o 6 mesiacov po ukončení základnej liečby, následne počas abstinencie  jedenkrát v roku (na základe odporúčania psychiatra, schvaľuje zdravotná poisťovňa).

V špecifických prípadoch o výnimkách počas liečby rozhoduje primár oddelenia.

 

Vyhotovil: MUDr. Janka Kvetková

Platnosť od 15.08.2017

 

 

 

 
O NÁS   ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ   PACIENTOM   PREVENCIA     OSTATNÉ SLUŽBY   INFORMÁCIE   FOTOGALÉRIA   ZMLUVY    
COPYRIGHT © OLUP-PREDNAHORA.SK 2011 designed by Artlandia