Posilňovacia liečba
 
 
Poďakovanie - 2% dane
 
Výročná správa 2016
 
Lek. vyšetrenie a odbor. poradenstvo pre vodičov -
ktorí spáchali priestupok alebo trestný čin vedením vozidla pod vplyvom návykovej látky...
 
Expozícia Ferdinanda Coburga
Prehliadka poľovníckeho zámočku Ferdinanda Coburga.....
 
Návštevníkov: 155948
Návrh na liečbu
Na tomto mieste si môžte stiahnuť vzor tlačiva "Návrh na liečbu"
Ponuka pracovných miest
Preferujeme flexibilitu v prac.-práv. vzťahoch a konkurencie- schopnosť na trhu práce
Doliečovanie 2017 - terciárna prevencia v OLÚP, n.o.
Termíny najbližšieho stretnutia ....
 

Posilňovacia liečba

Pacient na posilňovacej liečbe  (tzv. “posilňovačka”)

Pacient sa podrobuje liečebnému režimu v takom rozsahu ako na základnej liečbe, platí pre neho bodovací poriadok. Zúčastňuje sa ranných komunít, na psychoterapeutických programoch, na pracovnej rehabilitácii a na rozcvičkách, píše si denník. Je oslobodený od písania tém z racionálnej a tematickej skupiny, životopisu, úvah a hodnotenia liečby. Nie je povinný sa zúčastňovať biblioterapie pre nových pacientov a nie je povinný robiť rajóny.

Pacient má v priebehu  posilňovacej liečby v čase osobného voľna od  15,00  do 17.30 hod (začiatok po pracovnej rehabilitácii a do večere) umožnené priepustky do areálu liečebne (mapka areálu je vyvesená na oddelení), alebo na požiadanie priepustku mimo areál liečebne od 15,00 do 17.30 a od 18,00 do 20,00  hod. so zadaním miesta priepustky (Muránska Huta, ohnisko na Lučanskom, kopec nad vlekmi, k hlavnej ceste, vychádzka - veľký okruh, osada P. Hora, Vitálny svet). Tiež má umožnené namiesto pracovnej RHB ísť si zacvičiť s inou skupinou do posilňovne.

Pacient  má  počas posilňovacej liečby povolené dve 6-hodinové priepustky (schváli terapeutický tím) mimo areál liečebne. Požiadavku na takúto priepustku podáva prostredníctvom pacientskej spolusprávy, predchádzajúci deň. Počas týchto priepustiek má povolené vybrať si z depozitu mobilný telefón bez poplatku.

Pacient na konci posilňovacej liečby môže požiadať o edukačné brožúrky ako odmenu  na podporu v ďalšej abstinencii, a to bez bodov. 


Posilňovacia liečba je pre abstinujúceho pacienta možná najskôr o 6 mesiacov po ukončení základnej liečby, následne počas abstinencie  jedenkrát v roku (na základe odporúčania psychiatra, schvaľuje zdravotná poisťovňa).

V špecifických prípadoch o výnimkách počas liečby rozhoduje primár oddelenia.

 

 
O NÁS   ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ   PACIENTOM   PREVENCIA     OSTATNÉ SLUŽBY   INFORMÁCIE   FOTOGALÉRIA   ZMLUVY    
COPYRIGHT © OLUP-PREDNAHORA.SK 2011 designed by Artlandia