Relaxačno - športový areál
 
 
Výročná správa 2018
 
Darujte 2 % dane...
 
Lek. vyšetrenie a odbor. poradenstvo pre vodičov -
ktorí spáchali priestupok alebo trestný čin vedením vozidla pod vplyvom návykovej látky...
 
Expozícia Ferdinanda Coburga
Prehliadka poľovníckeho zámočku Ferdinanda Coburga.....
 
Návštevníkov: 206931
Návrh na liečbu
Na tomto mieste si môžte stiahnuť vzor tlačiva "Návrh na liečbu"
Ponuka pracovných miest
Preferujeme flexibilitu v prac.-práv. vzťahoch a konkurencie- schopnosť na trhu práce
Doliečovanie 2019 - terciárna prevencia v OLÚP, n.o.
Termíny najbližšieho stretnutia ....
 

Relaxačno - športový areál

OLÚP, n.o. Predná Hora dňa 29. 9. 2016 vo svojom areáli slávnostne otvoril novo zrekonštruovaný Relaxačno-športový areál, ktorý je určený predovšetkým pre  pacientov OLÚP,n. o. Predná Hora na osvojovanie si základných pohybových vlastností ako aj základov loptových hier založených na princípe súťaživosti.Športový areál zahŕňa:
- 2 multifunkčné ihriská s umelým trávnatým povrchom, oplotením, mantinelmi a osvetlením, určené na kolektívne športové aktivity (malý futbal, nohejbal, volejbal, hádzaná, streetball, floorbal, tenis)
- atletickú dráhu
- krytú tribúnu (s kapacitou 120 - 150 miest)
- kyslíkový chodník s vonkajšími fitness prvkami
- plochy (petang, stolný tenis, badminton, šachy)
- oddychovú zónu (lavičky, 3 altánky vybavené mobiliárom s 1 krytým ohniskom)
- okolité zatrávnené plochy až po parkovú zónu


Na kyslíkovom chodníku
sa nachádza 10 stanovíšť (vonkajších fitness prvkov), zameraných na rozvoj vytrvalostných, silových a koordinačných schopností. Jeho súčasťou sú aj 2 bežecké dráhy.
Kratšia, ktorá lemuje jednotlivé vonkajšie fitness prvky (300 m)dlhšia, ktorá prechádza celým športovým areálom (800 m).


Zoznam stanovíšť:

1. Posilňovanie dolných končatín:
  
  Zameranie: rozvoj silových schopností
    Cvičenia: drepy, výpady, výpony

 

 

 

 
2.  Agátové (balančné) koly:
     Zameranie: rozvoj koordinačných schopností
     Cvičenia: prechod (z hora/z dola) bez dotyku kolov rukami

 

 


3. Gymnastické bradlá:
    Zameranie: rozvoj silových schopností
    Cvičenia: rúčkovanie nadhmatom/podhmatom, zhyby, zhyby + rúčkovanie...

 

 

 

 

4. Kneippov chodník:
     Zameranie: zlepšenie propriorecepie dolných končatín
     Cvičenia: stimulácia nervových zakončení prechodom cez  jednotlivé zóny

 

 
5. Lavička na Bench press:
     Zameranie: rozvoj silových schopností
     Cvičenia: tlak veľkou činkou s ľubovoľnou hmotnosťou

6. Kladka na rúčkovanie:
     Zameranie: rozvoj silových schopností
     Cvičenie: špecifická forma príťahov/rúčkovania lana s ľubovoľnou hmotnosťou

 

 

 

 

7. Lavička na brušné svalstvo:
    
Zameranie: rozvoj silových schopností
     Cvičenia: príťahy kolien/prednos, sed - ľahy,  extenzia

 8. Kladina:
     Zmeranie: rozvoj koordinačných schopností
     Cvičenia: prechod cez kladinu bez kontaktu so zemou

9. Trojhrazda:
    Zameranie: rozvoj silových schopností
    Cvičenia: výdrž v zhybe, zhyby nadhmat/podhmat, kľuky, výmyky

 
10. Rebrík na rúčkovanie:
     Zameranie: rozvoj silových schopností
     Cvičenia: rúčkovanie zo strany na stranu 

                                                     

 

 
O NÁS   ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ   PACIENTOM   PREVENCIA     OSTATNÉ SLUŽBY   INFORMÁCIE   FOTOGALÉRIA   ZMLUVY    
COPYRIGHT © OLUP-PREDNAHORA.SK 2011 designed by Artlandia