Lek. vyšetrenie a odbor. poradenstvo pre vodičov -
ktorí spáchali priestupok alebo trestný čin vedením vozidla pod vplyvom návykovej látky...
 
Expozícia Ferdinanda Coburga
Prehliadka poľovníckeho zámočku Ferdinanda Coburga.....
 
Návštevníkov: 195740
Návrh na liečbu
Na tomto mieste si môžte stiahnuť vzor tlačiva "Návrh na liečbu"
Ponuka pracovných miest
Preferujeme flexibilitu v prac.-práv. vzťahoch a konkurencie- schopnosť na trhu práce
Doliečovanie 2019 - terciárna prevencia v OLÚP, n.o.
Termíny najbližšieho stretnutia ....
 

Anglický jazyk - terapia učením

OLÚP, n.o. Predná Hora zvýšil kvalitu poskytovaných služieb zavedením tzv. terapie učením.
Počas absolvovania komplexnej liečby realizuje pre pacientov výučbu AJ ako formu tréningu pamäti s cieľom efektívnejšieho zotavovania sa zo závislosti, rozšírenia osobnostného potenciálu a zlepšenia možností uplatniť sa na trhu práce v SR i v zahraničí.

Pre koho?
- kurz AJ je určený všetkým pacientom, ktori majú záujem vzdelávať sa, zlepšovať svoje kognitívne schopnosti a následne zlepšiť svoje šance nájsť si zaujímavé zamestnanie.

- do kurzu budú pacienti zaradení po dohode so zdrav. personálom a budú rozdelení podľa stupňa znalosti anglického jazyka do 2 základných skupín (začiatočníci a pokročilí)

Kedy?
- 2-krát do týždňa (pondelok + piatok)

Témy:
- zamestnanie, šport, jedlo, rodina, nakupovanie, oblečenie, cestovanie, doprava, životné udalosti, komunikácia, vyjadrenie pocitov, rozhovory na úradoch a inštitúciách
- bežné životné zručnosti pre život na Slovensku a v zahraničí, pri hľadaní zamestnania a ďalšieho uplatnenia sa

Ďalšie informácie:
Záujemcovia, ktorí absolvujú min.14 vyučovacich hodín získajú pracovné materiály potrebné k ďalšej výučbe formou samoštúdia.

Zhrnutie priebehu AJ (terapia učením) za obdobie 1. - 12./2012 nájdete tu.

 
O NÁS   ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ   PACIENTOM   PREVENCIA     OSTATNÉ SLUŽBY   INFORMÁCIE   FOTOGALÉRIA   ZMLUVY    
COPYRIGHT © OLUP-PREDNAHORA.SK 2011 designed by Artlandia