Liečebná telesná výchova
 
 
Výročná správa 2018
 
Darujte 2 % dane...
 
Lek. vyšetrenie a odbor. poradenstvo pre vodičov -
ktorí spáchali priestupok alebo trestný čin vedením vozidla pod vplyvom návykovej látky...
 
Expozícia Ferdinanda Coburga
Prehliadka poľovníckeho zámočku Ferdinanda Coburga.....
 
Návštevníkov: 206933
Návrh na liečbu
Na tomto mieste si môžte stiahnuť vzor tlačiva "Návrh na liečbu"
Ponuka pracovných miest
Preferujeme flexibilitu v prac.-práv. vzťahoch a konkurencie- schopnosť na trhu práce
Doliečovanie 2019 - terciárna prevencia v OLÚP, n.o.
Termíny najbližšieho stretnutia ....
 

Liečebná telesná výchova

Zdravotná a integrovaná telesná výchova so zameraním na zdravie a pohyb v komplexnej prevencii závislosti.
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora vybudoval a zaviedol do praxe koncepciu komplexnej prevencie a liečby závislostí. Na základe doterajších výsledkov v oblasti liečby všetkých druhov závislosti ako aj prevencie,  zlepšil kvalitu poskytovaných služieb. V rámci psychoterapeutickej stratégie bola do harmonogramu terapeutických aktivít zaradená aj liečebná telesná výchova v komplexnej starostlivosti o pacienta.

V rámci spomínanej stratégie patrí medzi naše hlavné ciele zlepšiť:
- sekundárna prevencia - zdravotná telesná výchova, integrovaná telesná výchova  a fyzioterapia. Sekundárnou prevenciou sa rozumie prevencia pre pacientov v liečbe. V rámci liečenia je povinnou aktivitou pre pacientov liečebná telesná výchova, ktorá je zameraná na starostlivosť o funkčnú a fyzickú stránku pacienta (zlepšenie mobility, stability, motorickej kontroly a kĺbovej pohyblivosti, s dôrazom na správnu techniku prevedenia jednotlivých pohybových štruktúr). Jej hlavnou úlohou je prinavrátenie fyzického zdravia a zlepšenie fyzickej kondície počas liečby a tým aj motivácia k športovaniu v abstinencii po liečbe. LTV je jedným z modelov, ako naučiť pacientov predchádzať nudnému/stereotypnému spôsobu života a zamerať sa na efektívne trávenie voľného času. Vytvoriť si pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám a športu. "Odoberáme závislosť od drog, ale ponúkame kvalitnú náhradu vo forme športu".
Povinná LTV prebieha 2 x do týždňa. Pacienti so záujmom o rozšírené hodiny LTV majú možnosť, sa dodatočne (1x týždene) prihlásiť na dobrovoľnú skupinu LTV/FMS (Functional Movement Screen), kde každý účastník tejto aktivity podstúpi vstupný a výstupný diagnostický screening.
LTV sa vykonáva v interiéri (telocvičňa, posilňovňa) ako aj v exteriéri (športoviská v areáli OLÚP, n.o.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ako aj zlepšenie v oblasti:
- primárna prevencia - telesná výchova ako jeden z účinných spôsobov prevencie závislosti. Hlavnou úlohou predprimárnej a primárnej prevencie je vykonávanie prednášok školám o závislostiach a prevenciách závislosti. Šport je jednou z aktivít, vďaka ktorej sa predchádza užívaniu drog a rizikám s tým spojenými. Žiaci tak športom nielen vyplnia voľný čas ale ich aj motivujeme k pohybu a pravidelným športovým aktivitám. Tieto aktivity sa realizujú na našich športoviskách po prednáškach.
terciárna prevencia - doliečovanie - abstinujúca rodina a šport. Terciárna prevencia je venovaná rodinným príslušníkom pacientov a pacientom v doliečovaní. Šport by mal byť pre nich jednou z motivácii ako abstinovať.


Zodpovedný za psychoterapeutickú starostlivosť:

PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH
Zodpovedný kondičný tréner, za zdravie a šport:
Mgr. Dávid Šestina
Zodpovedný za sociálno-telesný rozvoj:
Mgr. Lukáš Stanislav

 
O NÁS   ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ   PACIENTOM   PREVENCIA     OSTATNÉ SLUŽBY   INFORMÁCIE   FOTOGALÉRIA   ZMLUVY    
COPYRIGHT © OLUP-PREDNAHORA.SK 2011 designed by Artlandia