Príjem
 
 
Výročná správa 2018
 
Darujte 2 % dane...
 
Lek. vyšetrenie a odbor. poradenstvo pre vodičov -
ktorí spáchali priestupok alebo trestný čin vedením vozidla pod vplyvom návykovej látky...
 
Expozícia Ferdinanda Coburga
Prehliadka poľovníckeho zámočku Ferdinanda Coburga.....
 
Návštevníkov: 206933
Návrh na liečbu
Na tomto mieste si môžte stiahnuť vzor tlačiva "Návrh na liečbu"
Ponuka pracovných miest
Preferujeme flexibilitu v prac.-práv. vzťahoch a konkurencie- schopnosť na trhu práce
Doliečovanie 2019 - terciárna prevencia v OLÚP, n.o.
Termíny najbližšieho stretnutia ....
 

Príjem

OLÚP, n. o. Predná Hora poskytuje dobrovoľné liečenie aj súdom nariadené ochranné odvykacie liečenie.

Liečba je plne hradená zdravotnou poisťovňou pacienta.

Pacientov na liečenie pozývame kontinuálne podľa voľnej lôžkovej kapacity.Doba trvania komplexnej liečby:
u látkových a nelátkových závislostí  = 3 mesiace


             Pred liečbou:

 • dovŕšený vek pacienta – 18 rokov
 • návšteva ambulatného psychiatra
 • vypísanie návrhu na liečbu  psychiatrom a jeho odoslanie do OLÚP, n. o. (vybaví ambulantný psychiater)
  Ak Vám vo Vašom regióne odmietnu vystaviť  návrh na liečbu u nás – kontaktujte nás na mailovej adrese olup@olup-prednahora.sk
 • schválenie návrhu na liečbu riaditeľom OLÚP, n. o. (vybaví OLÚP, n. o.)
 • odoslanie návrhu na liečbu na schválenie revíznym lekárom príslušnej zdrav. poisťovne (vybaví OLÚP, n.o.)          
 • písomné alebo telefonické, e-mailové predvolanie pacienta na liečbu (pozvánka) po obdržaní schváleného návrhu na liečbu zo zdravotnej poisťovne (vybaví OLÚP, n. o.) 


  Spôsob zefektívnenia prijatia na liečbu zo strany pacienta :
 • na návrh na liečbu poskytnite Váš telefonický kontakt
 • v prípade, že na liečbu z vážnych dôvodov nebudete môcť nastúpiť, kontaktujte prijímaciu ambulanciu na tel. č.: 058/4866 142, kde dostanete ďalšie informácie a pokyny

  Nástup na liečbu:
 • termín nástupu podľa pozvánky
 • doprovod pacienta rodinným príslušníkom v deň nástupu je vítaný (z dôvodu poskytnutia informácií o liečbe)
 • potrebné priniesť si so sebou:
  1. osobné doklady (občiansky preukaz, preukaz poistenca)
  2. zdravotnú dokumentáciu a predpísané lieky v prípade ich pravidelného užívania a výskytu pridružených ochorení
  3. osobné veci (odev, obuv, potreby osobnej hygieny,...)
   

  Odporúčame:
 • ošetrenie chrupu u Vášho stomatológa pred nástupom na liečbu


  Platí, že v OLÚP n. o. :
 • je zakázané držať a používať mobilný telefón (na kontaktovanie príbuzných sú k dispozícii telefónne automaty na mince)
 • sa nepovoľuje počas liečby používať automobil
 • sa neodporúča nosiť cennosti

  Súčasťou komplexnej liečby v OLÚP, n. o. Predná Hora je aj možnosť využitia vzdelávacieho pobytu pre jedného rodinného príslušníka pacienta pod názvom Rodinná terapia.

  Pre abstinujúcich poskytujeme posilňovacie a opakovacie pobyty, ktoré trvajú 1-2 týždne. Sú určené pre pacientov, ktorí už absolvovali základnú liečbu a abstinujú. Ich cieľom je prevencia vzniku možnej recidívy prostredníctvom posilnenia motivácie k zotrvaniu v abstinencii, priebežného riešenia problémov, ktoré sa vyskytnú v živote pacienta.

  Viac informácií vám poskytne Domáci poriadok pre pacientov.
 
O NÁS   ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ   PACIENTOM   PREVENCIA     OSTATNÉ SLUŽBY   INFORMÁCIE   FOTOGALÉRIA   ZMLUVY    
COPYRIGHT © OLUP-PREDNAHORA.SK 2011 designed by Artlandia