Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVaLZ)
 
 
Výročná správa 2018
 
Darujte 2 % dane...
 
Lek. vyšetrenie a odbor. poradenstvo pre vodičov -
ktorí spáchali priestupok alebo trestný čin vedením vozidla pod vplyvom návykovej látky...
 
Expozícia Ferdinanda Coburga
Prehliadka poľovníckeho zámočku Ferdinanda Coburga.....
 
Návštevníkov: 206931
Návrh na liečbu
Na tomto mieste si môžte stiahnuť vzor tlačiva "Návrh na liečbu"
Ponuka pracovných miest
Preferujeme flexibilitu v prac.-práv. vzťahoch a konkurencie- schopnosť na trhu práce
Doliečovanie 2019 - terciárna prevencia v OLÚP, n.o.
Termíny najbližšieho stretnutia ....
 

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVaLZ)

Poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti je realizované aj v zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVaLZ) v odboroch:
- klinická biochémia s hematologickým úsekom
- klinická mikrobiológia
- fyziatria
- balneológia a liečebná rehabilitácia.

SVaLZ zabezpečujú dostupnosť všetkých rutinných laboratórnych vyšetrení potrebných pre správnu diagnostikuliečbu pridružených ochorení, ktorými pacienti liečení u nás pre závislosti môžu zároveň trpieť. Pozostávajú z biochemického laboratória s hematologickým úsekom a z mikrobiologického laboratória.

Pri nástupe na liečbu realizujeme u každého pacienta vstupný laboratórny screening, zameraný na choroby pečene, poruchy metabolizmu tukov a cukrov, rovnováhy minerálov, funkcie obličiek, zrážanlivosti krvi, atď... V prípade podozrenia na infekčné ochorenie sa realizujú základné kultivačné vyšetrenia so zameraním na citlivosť na antibiotiká a diferenciálnu diagnostiku bakteriálnych a vírusových ochorení.

SVaLZ vykonávajú i toxikologické vyšetrenia na dôkaz najčastejšie zneužívaných ilegálnych drog v moči pre potreby OLÚP, n. o. , ale i pre potreby Policajného zboru SRširokej verejnosti  (vyšetrenie detí na žiadosť rodičov, vyšetrenie študentov na žiadosť vedenia školy a podobne). Zoznam a cenník vyšetrení je tu.

OLÚP, n. o. ako prvé pracovisko na Slovensku začal vykonávať vyšetrenie karbohydrát - deficientného transferínu (CDT) - markeru konzumácie alkoholu, ktorý významne pomáha v diagnostike závislosti u vodičov, ktorí viedli vozidlo pod vplyvom alkoholu.

Celoslovenské prvenstvo patrí Prednej Hore aj vo vyšetrovaní etylglukuronidu (EtG) – markeru konzumácie alkoholu, ktorý je užitočný pre kontrolu abstinencie v ambulantnej liečbe závislostí.

V blízkej budúcnosti plánujeme stáž v Laboratóriu pre závislosti Univerzity Karolinska v Štokholme  a zavedenie vyšetrenia fosfatidyletanolu (PEth) na Slovensku do laboratórnej praxe, čo pomôže zlepšiť diagnostiku závislosti od alkoholu u rizikových vodičov a zlepšiť dopravne – bezpečnostnú situáciu na slovenských cestách.

 
O NÁS   ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ   PACIENTOM   PREVENCIA     OSTATNÉ SLUŽBY   INFORMÁCIE   FOTOGALÉRIA   ZMLUVY    
COPYRIGHT © OLUP-PREDNAHORA.SK 2011 designed by Artlandia