Ambulantná starostlivosť
 
 
Výročná správa 2018
 
Darujte 2 % dane...
 
Lek. vyšetrenie a odbor. poradenstvo pre vodičov -
ktorí spáchali priestupok alebo trestný čin vedením vozidla pod vplyvom návykovej látky...
 
Expozícia Ferdinanda Coburga
Prehliadka poľovníckeho zámočku Ferdinanda Coburga.....
 
Návštevníkov: 206931
Návrh na liečbu
Na tomto mieste si môžte stiahnuť vzor tlačiva "Návrh na liečbu"
Ponuka pracovných miest
Preferujeme flexibilitu v prac.-práv. vzťahoch a konkurencie- schopnosť na trhu práce
Doliečovanie 2019 - terciárna prevencia v OLÚP, n.o.
Termíny najbližšieho stretnutia ....
 

Ambulantná starostlivosť

Ambulantná zdravotná starostlivosť je poskytovaná pre verejnosť v Psychiatrickej ambulancii a v Ambulancii medicíny drogových závislostí denne okrem piatku.

Ambulantná starostlivosť sa zameriava na:
-  liečbu všetkých psychických porúch
-  dobrovoľnú
ambulantnú liečbu závislostí a súdom nariadenú ochrannú ambulantnú liečbu závislostí
- psychiatrické vyšetrenie vodičov, ktorí spáchali priestupok alebo trestný čin vedením vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva
- poskytovanie poradenských služieb a informácií o závislosti a možnostiach jej liečenia (mailom, telefonicky, písomne ...)
-  riešenie urgentných situácií týkajúcich sa psychických porúch formou tzv. krízovej intervencie
- doliečovanie pacientov po liečbe závislosti (odborné vedenie abstinujúcich formou účasti na socioterapeutických kluboch a formou rodinnej terapie)
odber moču na toxikologické vyšetrenie na žiadosť pacientov alebo ich zákonných zástupcov


Odborný garant pre ambulantnú starostlivosť :
prim. MUDr. Mária Martinove, PhD.

Kontakt:
 
psychiatrická ambulancia                tel. 058/48 66 166
prim. MUDr. Mária Martinove,PhD.   tel. 058/48 66 103
MUDr. Olena Maidanevych              tel. 058/48 66 132
MUDr. Oleksandr Semerenko          tel. 058/48 66 164

Vyšetrenie okrem naliehavých stavov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť s lekárom alebo terapeutom.


Ordinačné hodiny:

 

 

Prestávka na obed

 

Pondelok

7.30-12.30

12.30-13.10

13.15-15.00

Utorok

7.30-12.30

12.30-13.10

13.15-15.00

Streda

7.30-12.30

12.30-13.10

13.15-15.00

Štvrtok

7.30-12.30

12.30-13.10

13.15-15.00

Piatok   *

8.00-12.00

12.00-13.00

13.00-15.30

* Platí pre doliečovanie (1x mesačne) podľa Plánu doliečovania, inak je v piatok ambulancia mimo prevádzky.


 


 

 
O NÁS   ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ   PACIENTOM   PREVENCIA     OSTATNÉ SLUŽBY   INFORMÁCIE   FOTOGALÉRIA   ZMLUVY    
COPYRIGHT © OLUP-PREDNAHORA.SK 2011 designed by Artlandia