Logo OLÚP,n.o. Predná Hora
 
 
Výročná správa 2018
 
Darujte 2 % dane...
 
Lek. vyšetrenie a odbor. poradenstvo pre vodičov -
ktorí spáchali priestupok alebo trestný čin vedením vozidla pod vplyvom návykovej látky...
 
Expozícia Ferdinanda Coburga
Prehliadka poľovníckeho zámočku Ferdinanda Coburga.....
 
Návštevníkov: 206934
Návrh na liečbu
Na tomto mieste si môžte stiahnuť vzor tlačiva "Návrh na liečbu"
Ponuka pracovných miest
Preferujeme flexibilitu v prac.-práv. vzťahoch a konkurencie- schopnosť na trhu práce
Doliečovanie 2019 - terciárna prevencia v OLÚP, n.o.
Termíny najbližšieho stretnutia ....
 

Logo OLÚP,n.o. Predná Hora

Dňa 1.8.2015 uplynulo 10 rokov od transformácie Odborného liečebného ústavu psychiatrického, n. o. Predná Hora zo štátnej príspevkovej na neziskovú organizáciu. Pri tejto príležitosti a zároveň vychádzajúc z viac ako 40-ročnej histórie v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti liečby závislostí a psychických porúch, predstavuje OLÚP, n. o. Predná Hora širokej odbornej aj laickej verejnosti svoje nové modernejšie logo.

Logo OLÚP, n. o. Predná Hora, ako základný  identifikačný znak organizácie, sa skladá z grafického symbolu budovy organizácie (ikony) a štylizovaného textu OLÚP, n. o. Predná Hora. Grafickú časť tvorí schematický nákres historickej budovy (bývalé zimné sídlo bulharského cára Ferdinanda Coburga), v ktorej sa organizácia nachádza. Textovú časť tvorí názov organizácie, ktorý je uvedený zaužívanou skratkou a miestom. Logo je vytvorené jednoduchým konzervatívnym štýlom, ktorý symbolizuje serióznosť, spoľahlivosť a kvalitu prameniacu z viac ako 40-ročných skúseností v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti liečby závislostí. Novovytvorené jednofarebné modré logo symbolizuje okrem stability, serióznosti, spoľahlivosti, tradícií, skúseností  a kvality predovšetkým nadčasovosť a pokrok v poskytovaných službách klientom. Dominantným prvkom grafického symbolu budovy sú nikdy nekončiace línie, ktoré poukazujú na otvorenosť smerom k budúcnosti. Poukazujú na pripravenosť našej organizácie včasne, flexibilne a hlavne adekvátne reagovať na nové trendy, neustále zmeny v oblasti liečby závislostí ako aj  na individuálne potreby našich klientov. Nekončiace línie sú zároveň aj symbolom abstinencie, ktorú chápeme ako nikdy nekončiaci celoživotný proces v živote abstinujúceho.

Predná Hora, dňa 23. 7. 2015

Mgr. Petra Glűcknerová, referent marketingu a vzdelávania OLÚP, n.o. Predná Hora

 
O NÁS   ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ   PACIENTOM   PREVENCIA     OSTATNÉ SLUŽBY   INFORMÁCIE   FOTOGALÉRIA   ZMLUVY    
COPYRIGHT © OLUP-PREDNAHORA.SK 2011 designed by Artlandia