ISO 9001
 
 
Výročná správa 2018
 
Darujte 2 % dane...
 
Lek. vyšetrenie a odbor. poradenstvo pre vodičov -
ktorí spáchali priestupok alebo trestný čin vedením vozidla pod vplyvom návykovej látky...
 
Expozícia Ferdinanda Coburga
Prehliadka poľovníckeho zámočku Ferdinanda Coburga.....
 
Návštevníkov: 206931
Návrh na liečbu
Na tomto mieste si môžte stiahnuť vzor tlačiva "Návrh na liečbu"
Ponuka pracovných miest
Preferujeme flexibilitu v prac.-práv. vzťahoch a konkurencie- schopnosť na trhu práce
Doliečovanie 2019 - terciárna prevencia v OLÚP, n.o.
Termíny najbližšieho stretnutia ....
 

ISO 9001

OLÚP, n. o. Predná Hora = záruka kvality poskytovaných služieb

OLÚP, n. o. Predná Hora je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality, ktorý potvrdzuje, že organizácia má zavedený a udržovaný systém manažérstva kvality zodpovedajúci požiadavkám EN ISO 9001:2015.


Víziou
OLÚP, n. o. Predná Hora je spoločnou prácou a úspechmi v poskytovaní služieb zvyšovať kvalitu života pacientov, klientov a zamestnancov.

Poslaním 
OLÚP, n. o. Predná Hora je poskytovať s celoslovenskou pôsobnosťou komplexnú stredne dlhodobú ústavnú a ambulantnú liečbu všetkých druhov závislostí v špecializovanej nemocnici OLUP, n. o.  Predná Hora.

Pre napĺňanie poslania a vízie prijalo vedenie ústavu Politiku kvality, ktorej realizáciu podporujú vypracované Ciele kvality a Prehlásenie OLÚP, n. o. Predná Hora.  

 

 
O NÁS   ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ   PACIENTOM   PREVENCIA     OSTATNÉ SLUŽBY   INFORMÁCIE   FOTOGALÉRIA   ZMLUVY    
COPYRIGHT © OLUP-PREDNAHORA.SK 2011 designed by Artlandia